Yhteistyömalli ammattiopisto ja erityisammattiopisto

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Mallin tavoitteena on mahdollistaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tutkinnon suorittaminen tavallisen ja vaativaa erityistä tukea tarjoavan ammattiopiston yhteistyössä. Tavallisissa ammattioppilaitoksissa on useita vaativan erityisen tuen opiskelijoita,  oppilaitoksen yksikköhinta ei kuitenkaan mahdollista vaativan erityisen tuen palveluita. Opiskelijat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa palvelua tai joutuvat muuttamaan kotipaikkakunnaltaan erityisammattioppilaitokseen. Erityisammattioppilaitosten tarjonta ei kaikilla paikkakunnilla ole myöskään kovin kattava, joten tämä malli mahdollistaa laajemman koulutustarjonnan.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Malli on pedagoginen yhteistyömalli, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan Luovin ja Kpedun tutkintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Toimintamallissa pilotoidaan uusi Luotsi-ohjausmalli, jossa ammatillisen erityisoppilaitoksen asiantuntija poluttaa vaativan erityisen tuen opiskelijoita integroituna yleisen ammattioppilaitoksen kolmeen eri perustutkintoon. Ammattiopisto Luovin Opintoluotsi laatii yhdessä pilotointiin osallistuvien vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja Kpedun asiantuntijoiden kanssa nuorille (HOKSI:n.

Käytännössä ammatilliset opinnot suoritetaan Kpedu:n oppimisympäristöissä ja työssäoppimispaikoilla. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea ja ohjausta ammatillisiin opintoihin työsaleissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Yhteisten tutkinnonosien opetus toteutetaan pienryhmäopetuksena kahtena päivänä viikossa. Yksilöllistä ohjausta ja tukea on saatavilla tarvittaessa. Yhteisiä tutkinnon osia voidaan myös integroida työsaleihin tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteyteen.

Resurssit ja käyttöönotto: 

 Taloudelliset resurssit:

Kahdeksan vaativan erityisen opiskelijan yksikköhinta erityisammattioppilaitokseen

Erityisammattioppilaitos palkkaa: Erityisopettaja 100 % ja ohjaaja 100 %

Hallinnollista resurssia vähäisesti.

Ostopalveluna ammattiopistolta:

Ammatillisten opintojen osalta läsnäolopäivistä 50 e/ pv/ opiskelija.

Ammattiopettajan yksilöohjausta tarpeen mukaan. Tuntihinta määräytyy  opettajakohtaisesti tarpeen mukaan.

Tulokset ja mittarit: 

Toimintaa on arvioitu itsearvioinnin kautta ja Jukka Vehviläinen tekee myös pientä selvitystä hankkeesta. 

Kokemukset ovat olleet hyvät.

https://luovi.fi/2020/05/ja-niin-kuitenkin/

 

Yhteystiedot: 
Kpedu Anne Eteläaho 044 725 0106 Tuula Paavola-Ylitalo 040 808 5013 Kokkotyö-säätiö Marika Ahola 040 547 9925 Luovi Lasse Hannula 040 319 3782 Kati Kinnunen 040 319 3443
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top