Ammatilliset väyläopinnot

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa Lapin koulutuskeskus REDUn, Lappian ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille maksuttomia 30 opintopisteen väyläopintoja. Väyläopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakouluopintoihin, kehittää ja syventää omaa osaamistaan sekä aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu. Ammatillisiin väyläopintoihin osallistumisen edellytyksenä on soveltuvan ammatillisen perustutkinnon opiskelu.

 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Ammatilliset väyläopinnot rakentuvat Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten ensimmäisen lukuvuoden opinnoista ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Väyläopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti perustutkinto-opintojen viimeiselle lukuvuodelle.  Ideana on, että tutkinto-opiskeluaika lyhenee ammatillisessa koulutuksessa hankitun osaamisen, osaamisen näyttöjen ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen väyläopintojen perusteella. Opiskelija voi hyödyntää opintoja tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisessa.

Hakeutuminen ammatillisiin väyläopintoihin tapahtuu tällä hetkellä kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijat käyvät keskustelun väyläopinnoista omaohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa osana HOKS- ja uraohjauskeskustelua ennen opintoihin ilmoittautumista. Keskustelussa kartoitetaan väyläopintojen soveltuvuus ja sijoittaminen ammatillisen perustutkinnon opintoihin, opiskelijan valmiudet korkeakouluopintoihin sekä erilaisten opiskelumuotojen sopiminen opiskelijan elämäntilanteeseen. Opiskelija voi suorittaa halutessaan väyläopintojen 30 op lisäksi loput ensimmäisen vuoden opinnoista osaamisen näytöillä. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi rakentuu erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen AMKin opinto-ohjaajan kanssa käytävässä ohjauskeskusteluissa. Näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaisen osaamisen.

Resurssit ja käyttöönotto: 

Ammatillisista väyläopinnoista on muutaman vuoden kokemus. Väyläopintoihin osallistuneiden ja opiskelijoiden suorittamien opintopisteiden määrä on vuosi vuodelta kasvanut. Väyläopiskelijat ovat suorittaneet väyläopintoja eri koulutusten päivä- ja monimuotoryhmissä. Väyläopinnot on koettu joustavaksi ja hyväksi väyläksi päästä tutkinto-opiskelijaksi. Väyläopinnoista saatujen kokemusten ja opiskelijoilta saatujen palautteiden pohjalta ammatillisia väyläopintoja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Mallin toimivuus vaatii markkinointia ja ohjausyhteistyötä.

Tulokset ja mittarit: 

Mallin avulla opiskelijan siirtymä ammatillisesta perustutkinnosta korkeakouluun sujuvoituu ja nopeutuu, opiskelijat valmistuvat korkeakoulusta nopeammin ja työllistyvät aiemmin.

Mallin tuloksia voidaan mitata opiskelijamäärillä eri koulutuksissa, suoritetuilla opintopisteillä avoimina ammattikorkeakouluopintoina, tutkinto-opiskelijaksi jatkavien määrällä, opiskelijapalalautteella sekä henkilöstöltä kerätyn kehittämispalautteen avulla.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, Lapin koulutuskeskus REDU, ritva.vartiainen@redu.fi p. 040 847 3676 Erityisasiantuntija Jonna Löf, Lapin AMK jonna.lof@lapinamk.fi p. 0407080724

Kommentit

väyläopinnot lisätty

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top