Toiminnallisen yhteistyön timantti

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin (EPPA) -hankkeessa hanketoimijoiden kumppanuus on kehittynyt yhdessä tekemällä. Yhdessä tekemisestä hioutui lappilainen toiminnallisen yhteistyön timantti. Yhteistyö on ollut operatiivista kumppanuutta ja toiminnallista yhteistyötä. Kehittynyt kumppanuus ja yhteistyö on vahvistanut opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja sujuvia siirtymiä osaamisperustaisessa koulutuksessa. Hanketoimijat sekä asiantuntijat eri kouluasteilta ovat yhdessä rakentaneet toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamispolkuja sekä osaamisen hankkimisen prosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on ollut opiskelijoiden sujuva eteneminen valitsemillaan poluilla.

 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Toiminnallisen yhteistyön mallin keskiössä on osaamista hankkiva opiskelija, jonka yksilöllinen polku rakentuu yhteistyössä opiskelijan, omaohjaajan (opettaja) ja muun ohjaushenkilöstön kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä osa opiskelijan HOKS- ja uraohjausprosessia. Yhteistyössä määritelty tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen oikea-aikaisuus nousee keskeiseksi ohjauksen tavoitteeksi ja sisällöksi vahvistaen opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä työ- ja jatko-opintouransa kannalta oikea-aikaisia päätöksiä ohjausprosessin eri vaiheissa.

Yhteisen kohtaamisen paikkoja ovat esimerkiksi eri kouluasteiden asiantuntijoista kootut työryhmät, joissa on kehitetty ja vahvistettu opiskelijoiden sujuvia siirtymiä kouluasteelta toiselle, tehty ohjauksen ja tiedottamisen yhteistyötä sekä järjestetty täydennyskoulutusta sekä erilaisia tapahtumia.  Hankkeessa tuotettu toiminnallisen yhteistyön timantti kokoaa yhteen EPPA-hankkeen kumppanuudessa vahvistunutta eri kouluasteiden toiminnallista yhteistyötä ja yhteistyön sisältöjä.

Yhteinen vuoropuhelu kuvaa organisaatioiden nykyistä tapaa toimia ja kehittää kumppanuutta vahvistavia uusia toimintatapoja osaamisperustaisen ja asiakaslähtöisen koulutuksen hyväksi. Yksi toiminnallisen kumppanuuden toimintatapa voi olla esimerkiksi eri kouluasteiden asiantuntijoiden suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus.Erityisen tärkeäksi vakiintuneet yhteistyörakenteet nousevat nivelvaiheyhteistyössä, jonka tavoitteena on herättää toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tai ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kiinnostus korkeakouluopintoja kohtaan. Siirtymien nopeuttamiseksi korkeakoulut voivat tarjota joustavia opiskelumahdollisuuksia ja -väyliä muun muassa avoimien korkeakouluopintojen avulla.

 

Resurssit ja käyttöönotto: 

Asiakaslähtöisen toiminnallisen yhteistyön rakentuminen edellyttää systemaattista vuoropuhelua ja yhteistyön näkyväksi tekemistä eri kouluasteiden välillä ja niitä edustavien organisaatioiden eri tasoilla. Samanaikaisesti on tärkeää vakiinnuttaa yhteistyörakenteita, joilla luodaan vakiintuneita toimintatapoja.

Eri kouluasteiden asiantuntijaryhmien kokoontumiset yhteistyön foorumeilla ovat tulevaisuuslähtöistä toimintaa, joka perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, tavoitteellisuuteen ja konkreettisuuteen sekä sitoutumiseen yhdessä laadittuihin suosituksiin. Toiminnallisen yhteistyön kannalta relevanttien toimijoiden tunnistaminen ja yhteistyöryhmien luominen, kuten esimerkiksi eri kouluasteiden nivelvaiheeseen liittyvää opinto- ja uraohjausta kehittävät työryhmät tukevat nivelvaiheyhteistyön vaikuttavuutta ja sujuvia siirtymiä kouluasteelta toiselle.

Tulokset ja mittarit: 

...

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Ritva Vartiainen, Lapin koulutuskeskus REDU, ritva.vartiainen@redu.fi p. 040 847 3676 Erityisasiantuntija Jonna Löf, Lapin AMK jonna.lof@lapinamk.fi p. 0407080724 Koulutuspäällikkö Katri Kuusela, Lapin yliopisto katri.kuusela@ulapland.fi p. 040 5161 054

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top