Uraohjauksen malli ammatilliseen koulutukseen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Uraohjauksen malli kuvaa ammatillisen oppilaitoksen uraohjauspalveluita ja niiden toteuttamista. Se toimii uraohjauspalveluiden hakemistona ja niiden hahmottamisen apuvälineenä. Mallin avulla sekä henkilöstön että opiskelijoiden on helppo löytää kaikki saatavilla oleva tuki urasuunnitteluun. 

Mallin tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen uraohjauksen laatua ja saavutettavuutta. Malli kokoaa yhteen eri ammattiryhmien toteuttamat ja opintojen eri vaiheisiin liittyvät uraohjaustoimenpiteet, saatavilla olevan digitaalisen ohjausmateriaalin sekä yhteiset toimintatavat uraohjauksen suhteen. Malli auttaa selkiyttämään eri osapuolten tehtäviä sekä oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden työnjakoa. Se toimii myös perehdytysmateriaalina oppilaitoksen henkilöstölle ja auttaa viestimään uraohjauksesta sidosryhmille. 

Mallin tärkeimpiä kohderyhmiä ovat ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö, hallinto ja johto sekä ammatillisen koulutuksen hakijat, opiskelijat ja vastavalmistuneet. Malli toimii sekä suunnittelu- että perehdytysvälineenä henkilöstölle. Opiskelijat voivat löytää sen avulla tarjolla olevan uraohjauksen helposti ja kätevästi. 

 

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Uraohjauksen malli ammatilliseen koulutukseen koostuu kolmesta osasta. 

Mallikuva kuvaa opiskelijan uraohjauksen sisältöjä ja vaiheita. Kuvaa tai sen otsikoita voidaan käyttää pohjana koottaessa ja kehitettäessä tietyn oppilaitoksen uraohjauspalveluita. 

Uraohjauksen käsikirja ammatilliseen koulutukseen avaa uraohjauksen käsitettä, lainsäädäntöä, toteutusta ja sisältöjä. Se toimii uraohjauksen perehdytysmateriaalina. 

Uraohjaajan työkalupakki on materiaalipankki uraohjauksen parissa työskenteleville. Avoimen Moodle-kurssin aineistoja voi hyödyntää sieltä käsin tai ladata oppilaitoksen omalle alustalle. 

Resurssit ja käyttöönotto: 

1) Henkilöstöresurssit: työaikaa ja osaamista oppilaitoksen uraohjauspalveluiden kokoamiseen ja kuvaamiseen

2) Uraohjauspalveluiden kuvailuun voidaan käyttää myös videoita tms., jolloin tarvitaan kuvan ja äänen tallentamiseen sopiva laitteisto

3) Käyttöympäristö: oppilaitoksen uraohjauspalvelut voidaan koota ThingLink -alustalle tai esim. PowerPointiin. 

4) Taloudelliset resurssit: ThingLink-alustan peruskäyttö on ilmaista, laajemmat ominaisuudet sisältävä versio maksullinen

5) Aikaresurssit: oppilaitoksen uraohjauspalvelujen kokoamiseen ja jatkossa ajan tasalla pitämiseen tarvitaan työaikaa. 

Tulokset ja mittarit: 

Mahdollisia tuloksia: 

 • Oppilaitoksen uraohjauspalvelujen toteutus yhtenäisemmiksi (kaikki toimijat tietävät, millaista uraohjausta on saatavilla ja mitä se sisältää, mikä heidän tehtävänsä kokonaisuudessa on)
 • Uraohjauspalvelujen hallinta ja kehittäminen helpottuu (kokonaiskuvasta helppo huomata mahdolliset puutteet tai esim. palvelujen rajoitettu saatavuus)
 • Ymmärrys ja osaaminen uraohjauksesta paranee
 • Opiskelijoiden saama uraohjaus paranee ja lisääntyy

Mahdollisia mittareita: 

 • Opiskelijoiden työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin (Tilastokeskuksen tilastot, uraseurantakyselyt)
 • Opintojen keskeytysten ja alanvaihtojen määrä
 • Uraohjauspalvelujen käyttäjämäärät
 • Opiskelijoiden tyytyväisyys saatuun uraohjaukseen (esim. palautekyselyt)
Yhteystiedot: 
Hanna Salminen, opinto-ohjaaja (Ohjauspiste Suunta) p. 044 708 0645 hanna.salminen@salpaus.fi

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top