VarmaStartti – nuoren tukena kohti koulutusta ja työtä

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

VarmaStartissa vahvistetaan nuoren pääsyedellytyksiä kohti koulutusta ja tuetaan etenemistä omalla opintopolulla. Mallissa korostuu yksilön tarpeeseen räätälöitävä kokonaisvaltainen tuki, ketterä ja oikea-aikainen apu sekä yhteisöllinen osallisuus ja välittäminen. 

Yhteistyössä toteutuva palvelukokonaisuus mahdollistaa nuorille kokonaisvaltaisen tuen samassa toimintaympäristössä. Tiivistä yhteistyötä toteutetaan VarmaStartin palveluohjaajien, kuntouttavan työtoiminnan, Etsivän nuorisotyön, VALMA-koulutuksen sekä nuorelle merkityksellisten verkostojen kanssa. 

Kohderyhmänä

 • Nuoret, joilla on yksilöllisen tuen tarve tulevaisuuden suunnittelussa ja/tai opintopolulla eteenpäin pääsemisessä.

Tavoitteena

 • Nuorten osallisuuden kokemusten, toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistaminen.
 • Nuorten pääsyedellytysten lisääntyminen kohti koulutusta ja työtä.
 • Eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen asiakaslähtöisesti.
Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

YKSILÖVALMENNUS

 • Voimavaralähtöistä valmennusta, jonka intensiivisyys toteutuu nuoren tilanteen ja tarpeiden mukaan. Tapaamisia keskimäärin 2-4krt/kk ja valmennusjakson kesto n. 6kk-1v.
 • Ohjauksessa käytetään työkaluina mm. Toipumistähteä, keskeistä asiakaslähtöinen tavoitteiden asettaminen ja laaja-alainen kokonaistilanteen tarkastelu.
 • Toteutuu yhteistyössä nuoren verkostojen kanssa, tavoitteiden kautta selkiytetään eri palveluiden roolia nuoren tukemisessa. Myös tarvittavien palveluiden piiriin ohjaamista.
 • Tuki myös nivelvaiheissa, esim. opintojen alkaessa.

 

RYHMÄTOIMINTA

Toteutuu kolmella eri teemalla, tarkemmat kokonaiskuvaukset liitteenä. 

1) Vertaistuesta voimaa 

2) Yhteisöllistä osallisuutta

3) Kokonaisvaltaista vahvistumista 

   

TIIVIS YHTEISTYÖ TOIMIJOIDEN KESKEN

Mallissa rakennetaan yhteistyötä Suomen Diakoniaopiston (SDO) VALMA-opetuksen, Oulun Diakonissalaitoksen (ODL) Säätiön Startti kuntouttavan työtoiminnan, Etsivän nuorisotyön sekä VarmaStartti-hankkeen kautta toteutettavan yksilö- ja ryhmätoiminnan kesken.

 • VALMA-opetus sijoittuu ODL Säätiön sosiaalisen kuntoutuksen yhteyteen. 
 • Yhteistyö mahdollistaa yhteisen tekemisen ja laajan yhteisöllisen tuen nuorille.
  • Tutussa ja samassa ympäristössä kynnykset eri palveluiden välillä häviävät ja nuori saa palvelua jouhevasti ja yksilöllisen tarpeiden mukaan.
  • Monimuotoinen oppimisympäristö kartuttaa osaamista laaja-alaisesti, mikä on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa myöhemmin esim. opinnoissa ja työnhaussa.
Resurssit ja käyttöönotto: 
Yksilövalmennus:
 • Riittävä ammatillinen osaaminen ja taito kohdata nuori (lisäresurssi tai työnkuvan muokkaus)
 • Rauhallinen tila, yksilövalmennus voi toteutua eri toimintaympäristöissä
 • Helppo ja nopea pääsy valmennukseen: ei lähetettä, maksuton, vapaaehtoinen
 • Riittävästi aikaa työskentelylle, ei ennakkoon määriteltyä minimi tai maximi käyntikertoja (luottamus, sitoutuminen)
 • Yhteistyö verkostojen kanssa ja riittävän selkeä työnjako: mitä asioita nuori työstää minkäkin tahon kanssa. Säännölliset yhteistapaamiset nuoren luvalla.
Ryhmätoiminta:
 • Huomioidaan olemassa olevat toiminnat ja täydennetään niitä tarpeen mukaan asiakaslähtöisesti
 • Osallistumisen helppous: ketterä ilmoittautuminen, tarkoituksenmukainen aikataulu, tutut tilat ja ohjaajat
Yhteistyö:
 • Tahto tehdä asioita yhdessä: ”omalta tontilta yhteisen tekemisen äärelle”
 • Organisaatio mahdollistaa yhteistyön: rakenne joustaa, tilat mahdollistaa, työaika huomioidaan, riittävän selkeä mutta tarpeeksi joustava työnjako
 • Rohkeutta kokeilla, kehittää ja testata.
 • Kenen asiakas?” ”Kenen rahalla?” ”Kenen tontilla?” ”Kenen vastuulla?” – kysymyksiin jumittuminen voi pahimmillaan estää yhteistyön
Tulokset ja mittarit: 

 

Tulokset hankkeen ensimmäiseltä toimintavuodelta (2019):

 • Nuorten subjektiivinen kokemus kuntoutumisesta ja tyytyväisyys palveluun
 • Yksilölliset polut eteenpäin
 • Verkostojen näkemys toiminnan vaikuttavuudesta
 • Yhteiskunnallinen hyöty

Päivitetyt vaikuttavuustulokset kootaan 1.2021 ja päivitetään myös tälle sivustolle!

 • Lue myös Jeren tarina Sanomalehti Kalevassa 7.12.2019 "Pahimmillaan en pystynyt lähtemään kämpiltä mihinkään." 
 • Voit lukea myös hankkeessa mukana olleen nuoren oman tarinan toiminnan vaikuttavuudesta. 
Yhteystiedot: 
Anne Santaniemi, VarmaStartti-hankkeen projektipäällikkö, p. 050 312 5725, anne.santaniemi(at)odl.fi Suvi Tuomikoski, VarmaStartti-hankkeen palvelukoordinaattori, p. 050 312 8351, suvi.tuomikoski(at)odl.fi

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top