Ohjeet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Arjen arkin menetelmäpankki on tarkoitettu opiskeluhyvinvoinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi ammatillisessa koulutuksessa. Menetelmäpankkiin on koottu valtakunnallisia malleja sekä paikallisia hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan edistää hyvinvointia oppimisympäristöissä.

Menetelmäpankista voi etsiä ideoita ja poimia käyttöön malleja tai hyviä käytäntöjä sekä tallentaa sinne omia malleja, hyviä käytäntöjä tai hankkeita. 

Mikä on malli?

Mallille on määritelty seuraavat kriteerit:
 • Hankkeen tuotos, joka on pilotoitu ja joka on mallinnettu niin hyvin, että sen voi ottaa käyttöön mallin kuvauksen ja materiaalien avulla.
 • Keskeinen ajatus on, että malli on sellaisenaan valtakunnallisesti levitettävissä.
Menetelmäpankkiin dokumentoituihin malleihin liitetään paikallisia sovellutuksia ja käyttöönottokokemuksia mallista. Nämä paikalliset sovellutukset ovat hyviä käytäntöjä. Hyvät käytännöt liitetään malliin esimerkeiksi mallin käytöstä.
 
Jos sinulla on tuotos, josta on laadittu hyvät käyttöohjeistukset, siitä on laajat käyttökokemukset ja sille on laadittu paikallisia hyviä käytäntöjä sekä joka on valmis valtakunnallisesti levitettäväksi, kannustamme dokumentoimaan sen menetelmäpankkiin mallina. 

Pikalinkit ohjeistuksen eri osioihin

Tiedon haku sivustolta

Menetelmäpankista voi hakea hyviä käytäntöjä avainsanoilla sekä käytäntöjen tai hankkeiden nimillä. Sivuston vasemmassa laidassa on myös avainsanapilvi, josta klikkaamalla löydät avainsanoihin liittyviä käytäntöjä ja hankkeita. 

Oman tunnuksen luominen

Hankkeen ja käytännön lisääminen menetelmäpankkiin edellyttää käyttäjätunnuksen luomista. Rekisteröitynyt ja palveluun kirjautunut käyttäjä voi lisätä menetelmäpankkiin hankkeita ja hyviä käytäntöjä sekä käydä kommentoimassa niitä. Käyttäjän omalla sivulla pääset muokkaamaan tietojasi sekä lisäämään hankkeita ja hyviä käytäntöjä.

Tunnukset menetelmäpankkiin pääsee luomaan täältä: http://arjenarkki.fi/user/register

Tunnusten luomisen jälkeen voit kirjautua tunnuksilla menetelmäpankkiin ja käyttäjän oma sivu löytyy kirjautuneille käyttäjille menetelmäpankin etusivun oikeasta yläkulmasta.

Mallin lisääminen menetelmäpankkiin

 1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksilla 
 2. Mene sivuston oikeasta ylälaidasta omalle sivulle
 3. Valitse Luo sisältöä - Luo uusi malli
 4. Nimeä malli ja lisää sille avainsanat. Ohjelma ehdottaa olemassa olevia avainsanoja, kun kirjoitat sanan alun.
 5. Kuvaa selkeästi mallin tavoite sekä mallin kohderyhmä
 6. Kuvaa selkeästi, mistä mallissa on kysymys ja miten malli toimii.
 7. Kuvaa, millaisia resursseja mallin käyttöönotto vaatii: 1) henkilöstöresurssit, 2) tekniset resurssit (koneet ja laitteet), 3) käyttöympäristö, 4) taloudelliset resurssit ja 5) mahdolliset tarvittavat aikaresurssit.
 8. Lisää mallille hyviä käytäntöjä, jotka ovat paikallisia toteutuksia ja esimerkkejä mallin käyttöönotosta.
 9. Kuvaa 1) Mitä tuloksia mallilla saadaan? ja 2) Millä mittareilla mallin tuloksia mitataan?
 10. Lisää yhteystiedot: Kuka vastaa mallin kehityksestä ja ylläpidosta? Keneltä tarvittaessa lisätietoa mallista ja sen käyttöönotosta?
 11. Tämän jälkeen voit lisätä käytännölle nettisivuja kolme kappaletta. Ensin tulee nimi nettisivulle ja sen jälkeen nettisivun osoite.
 12. Lopuksi ”Liitteet” -kohdassa voit lisätä mallille liitteitä, kuten kuvia, julkaisuja, kuvauksia jne. 
 13. Liitä malli halutessasi johonkin hankkeeseen. Jos hanke on kuvattu menetelmäpankkiin, menetelmäpankki osaa ehdottaa sinulle oikeaan hankkeeseen yhdistämistä, kun lisäät "Liitetty hankkeeseen" -kenttään alkukirjaimet hankkeen nimestä. Valitse oikea hanke.
 14. Tallenna malli sivun alalaidasta.
 15. Malli lähtee tämän jälkeen hyväksyttäväksi SAKU ry:n sivuston ylläpitäjälle. Voit tarkkailla käytännön tilaa omilta sivuilta. Kun malli on hyväksytty, se ilmestyy sivuille. 
 16. Täydennettäväksi lähetetty malli tulee näkyviin omilla sivuilla ”työn alla” -kohtaan, jolloin voit muokata sitä ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.

Hyvän käytännön lisääminen menetelmäpankkiin

 1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksilla 
 2. Mene sivuston oikeasta ylälaidasta omalle sivulle
 3. Valitse Luo sisältöä - Luo uusi hyvä käytäntö
 4. Nimeä hyvä käytäntö ja lisää sille avainsanat. Ohjelma ehdottaa olemassa olevia avainsanoja, kun kirjoitat sanan alun.
 5. Valitse hyvän käytännöt tyyppi (koulutus, materiaali/julkaisu/opas vai menetelmä/toimintatapa)
 6. Tämän jälkeen voit kuvata hyvän käytännön. Kuvaukselle on asetettu merkkimäärärajoitus (2048).
 7. Käytännön kuvauksen jälkeen voit lisätä käytännölle nettisivuja kolme kappaletta. Ensin tulee nimi nettisivulle ja sen jälkeen nettisivun osoite.
 8. Kuvaa hyvän käytännön vaatimat resurssit (taloudelliset, henkilöstöresurssit, aikaresurssit?)
 9. Kuvaa hyvän käytännön juurtumista käytäntöön: Miten se on teille käytössä? Voit myös kuvata tähän kehittämisideoitasi käytännölle.
 10. Lisää käytännölle tämän jälkeen myös yhteystiedot sekä mahdollisia lisätietoja
 11. Lopuksi ”Liitteet” -kohdassa voit lisätä hyvälle käytännölle liitteitä, kuten kuvia, julkaisuja, kuvauksia jne. 
 12. Liitä hyvä käytäntö halutessasi johonkin hankkeeseen. Jos hanke on kuvattu menetelmäpankkiin, menetelmäpankki osaa ehdottaa sinulle oikeaan hankkeeseen yhdistämistä, kun lisäät "Liitetty hankkeeseen" -kenttään alkukirjaimet hankkeen nimestä. Valitse oikea hanke.
 13. Tallenna hyvä käytäntö sivun alalaidasta.
 14. Käytäntö lähtee tämän jälkeen hyväksyttäväksi hankkeen ylläpitäjälle. Myös SAKU ry:n sivuston ylläpitäjä voi tarvittaessa hyväksyä käytännön. Voit tarkkailla käytännön tilaa omilta sivuilta. Kun hyvä käytäntö on hyväksytty, se ilmestyy sivuille. 
 15. Täydennettäväksi lähetetty hyvä käytäntö tulee näkyviin omilla sivuilla ”työn alla” -kohtaan, jolloin voit muokata sitä ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.

Hankkeen lisääminen menetelmäpankkiin

 1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi
 2. Mene sivuston oikeasta ylälaidasta omalle sivulle
 3. Valitse Luo sisältöä Luo uusi hanke
 4. Nimeä hanke ja lisää sille avainsanat (menetelmäpankki osaa myös ehdottaa avainsanoja, kun kirjoitat ensimmäisen kirjaimen) sekä toteutusaika
 5. Tämän jälkeen voit kuvata hankkeen. Kuvaukselle on asetettu merkkimäärärajoitus (2048).
 6. Hankkeen kuvauksen jälkeen voit lisätä hankkeelle nettisivuja kolme kappaletta. Ensin tulee nimi nettisivulle ja sen jälkeen nettisivun osoite.
 7. Lisää hankkeelle tämän jälkeen myös yhteystiedot sekä mahdollisia lisätietoja
 8. Lopuksi ”Liitteet” -kohdassa voit lisätä hankkeelle liitteitä, kuten kuvia, kuvauksia, hankkeen esitteen jne.
 9. Tallenna hanke sivun alalaidasta
 10. Hanke lähtee tämän jälkeen hyväksyttäväksi SAKU ry:n. Voit tarkkailla sen tilaa omilta sivuilta. Kun hanke on hyväksytty, se ilmestyy sivuille ja voit alkaa lisäämään sille hyviä käytäntöjä.

Hankkeen ylläpitäjä hyväksyy hankkeeseen liitettävät hyvät käytännöt. Hyväksyminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Mene omalle sivulle
 2. Kohdasta ”Työn alla/Odottaa hyväksyntää” löydät hyväksymistä odottavat käytännöt
 3. ”Move to Täydennettävä” -painikkeella voit lähettää täydennyspyynnön käytännön kirjoittajalle. 
 4. ”Move to Hyväksytty” -painikkeella hyvän käytännön tila vaihtuu hyväksytyksi ja on menetelmäpankissa julkinen.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top