Palvelupolku - Näin toimit Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa

Mallin tavoite ja kohderyhmä: 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan nuorelle tai aikuiselle hankkia opinnoissa tai työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä eri oppilaitosten kaikille avointen opintojen tarjontaa. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai oppimisen ohjaajan johdolla.

Palvelupolku on visuaalinen kokonaiskuva, jonka avulla palvelun käyttäjä saa käsityksen siitä, kuinka palvelussa toimitaan. Mallin tavoitteena on, että Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun ns. oppija-asiakas (loppukäyttäjä) pystyy mahdollisimman sujuvasti hyödyntämään palvelun avoimia ammatillisia verkko-opintoja.

Kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset, a) jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella b) jotka ovat aiemmin opintonsa keskeyttäneet tai riskissä keskeyttää opinnot c) joilla on aikaisempaa osaamista, mutta haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana d) jotka haluaisivat ja pystyisivät laaja-alaisten tutkintojen suorittamiseen tai e) joilla ei ole valmiuksia koko tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten ja aikuisten ohjauksesta vastaavat tahot.

Kuvaus mallin sisällöistä ja toimenpiteistä: 

Palvelupolku sisältää ohjeita, vinkkejä ja opastusvideoita. Palvelupolku sijoitetaan Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun etusivulle.

Resurssit ja käyttöönotto: 

Palvelupolun käyttäminen ei vaadi rahallisia resursseja.

Tulokset ja mittarit: 

Tuloksena oppija-asiakkaat osaavat ja pystyvät hyödyntämään avoimia ammatillisia verkko-opintoja.

Yhteystiedot: 
Annina Laaksonen, Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto 040 637 4755 tai etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisää uusi kommentti

Go to top