OPH:n koulutus: KOHTAA IHMINEN – sote- ja ohjaus- ja kasvatusalan koulutuksen kehittämispäivät

KOHDERYHMÄ
Sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät,
koulutusalavastaavat, opettajat, työpaikkaohjaajat ja työelämän sidosryhmien edustajat

TAVOITE

 • Valottaa miten ihmisen kohtaaminen näkyy virallisissa säädöksissä
 • Antaa virikkeitä ihmisen kohtaamiseen ja osallistavan läsnäolon taitojen edistämiseen sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutuksessa
 • Perehdyttää alojen kehittämishankkeisiin, yhteistyömahdollisuuksiin, alojen perustutkintojen kehittämistilanteeseen ja tutkinnon perusteiden toimeenpanoon

SISÄLTÖ

 • Ihmisen kohtaamisen ja osallistavan läsnäolon taitojen edistäminen sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutuksessa
 • Ajankohtaiset ammatillisen koulutuksen kehittämisasiat
 • Osaamistarpeiden ennakointi
 • Opiskelijaksi ottamisen edellytykset, opiskeluoikeuden peruuttaminen ja turvallinen oppimisympäristö
 • Uusien tutkinnon perusteiden toimeenpanon seuranta (seurantaselvitys)
 • Tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen (NQF) ja opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) kehittämistilanne
 • Opiskelijavalinnan ja soveltuvuuskokeiden merkitys
 • Tutkintojen tuottamat kelpoisuudet ja ammatinharjoittamisoikeudet
 • Yhteistyö tutkintotoimikuntien kanssa

Lataa koulutuksen esite ja ohjelma.

Paikka: 
Helsinki
Päivämäärä: 
Torstai, 17. marraskuuta 2011 - 11:30 - Perjantai, 18. marraskuuta 2011 - 17:00
Go to top