OOO-seminaari: Opettaja osallisuuden ja osaamisen tukijana

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Paikka: Verkatehtaan alue, Suisto-klubi, Verkatehtaankuja, Hämeenlinna

Ohjelma
9.30     Päivän avaus
Lehtorit Päivi Pynnönen ja Pirjo Tuominen, HAMK Finnish Academy for Skills Excellence
9.45     Ammattitaitokilpailut osaamisen ja osalli-suuden kehittäjänä
TaitajaPLUS- ja Abilympics-koordinaattori Matti Kauppinen, Skills Finland ry
10.15   Poikien osallisuuden ja osaamisen tukeminen
Tatu Tossavainen, Sosionomi (AMK), PgDip in So-ution Focused Therapy, Helsingin Poikien Talo
11.00   Tauko
11.15   Yrittäjämäinen toimintatapa opetukses-sa ja ohjauksessa
Erityisluokanopettaja Sirpa Koskinen, KT, Hämeen-linnan kaupunki, Ahvenistonharjun koulu
12.00   Tauko
Lounasta on mahdollisuus nauttia omakustanteisesti Verkatehtaan alueella.
13.00   Workshopit
Työskentelyn lomassa nautitaan iltapäiväkahvit.
I Ammattitaitokilpailu-toiminta
Kansallisilla ja kansainvälisillä ammattitaitokilpailuilla on monia mahdollisuuksia kehittää opiskelijan ammatillista osaamista. Miten opiskelijan vahvuuksia voidaan tunnistaa ja tukea ammattitaitokilpailutoiminnassa? Miten Taitaja2017- tapahtumassa Helsingissä ja Taitaja2018-tapahtumassa Tampereella mahdollistetaan kaikkien opiskelijoiden osallisuus ja erilaisen osaamisen osoittaminen? Workshopin ohjaa lehtori Päivi Pynnönen, HAMK Finnish Academy for Skills Excellence.
 
II Mitkä ovat sinun työsi vahvuudet? Interaktiivinen arviointikehikko
Liaani – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa (2015-2017) ESR -hankkeessa kehitetyssä arviointikehikossa on 11 osa-aluetta. Tämän itsearviointityökalun avulla voit arvioida työhösi liittyviä teemoja arviointikehikon kysymysten avulla ja selvittää mitkä ovat sinun työsi vahvuudet? Tarkastellaan asiaa lähemmin ja käytetään apuna interaktiivista arviointikehikkoa. Tutustutaan kriteereihin ja arvioidaan, miten ne toteutuvat työssäsi? Workshopin ohjaavat HAMK-projektivastaava Pirjo Tuominen, Liaani-hanke ja lehtori Tia Isokorpi, HAMK Finnish Aca-demy for Skills Excellence.
 
III Sujuvat siirtymät
Ammatillisen koulutuksen reformissa jatko-opintokelpoisuus on tarkoitus säilyttää. Millaisin toimenpitein voimme tukea opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja polkua ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin? Workshopissa tarkastellaan osana Nopsa - Nopea ammatillinen väylä työelämään (2016-2019) -ESR-hanketta sujuvaa siirtymää ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön näkökulmasta, uraohjauksen näkökulmasta sekä yksittäisten tutkinnon osien näkökulmasta. Workshopin ohjaa projektipäällikkö Tuomas Eerola, Nopsa-hanke.
 
15.30-16.00 Terveiset workshopeista ja päätös, Workshop – ohjaajat
 
Seminaari on osallistujille ilmainen, sen tarjoavat Finnish Academy for Skills Excellence, Liaani-hankeHAMKin ja Kiipulan osatoteutuksina sekä Nopsa-hanke HAMKin osatoteutuksena.
 
Ilmoittautuminen. Mukaan pääsee 50 ensimmäistä ilmoittautujaa.
 
Lisätietoa
 
Paikka: 
Hämeenlinna
Päivämäärä: 
Maanantai, 27. maaliskuuta 2017 - 09:30
Go to top