Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Webinaari 26.10.2020 + työpajat

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivien teemana on tänä vuonna "Hyvinvointi kriisi- ja poikkeustilanteissa".
 

OHJELMA  

Maanantai 26.10. 

9.45     Avaussanat 
toiminnanjohtaja Saija Sippola, SAKU ry 
 
10.00   Miten oppilaitos voi varautua kriisitilanteeseen
Terveystalon johtava psykologi, psykoterapeutti, psykologian tohtori Tuija Turunen
 
Tuija Turunen on työskennellyt pitkään erikoissairaanhoidossa vakavasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä kanssa. Hän on ollut aktiivisesti mukana useiden kansallisten kouluihin ja oppilaitoksiin kohdistuvien järkyttävien tilanteiden jälkihoidossa, ja hän on väitellyt koulusurmille altistuneiden nuorten selviytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Hän kouluttaa ja toimii alansa huippuasiantuntijana valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.
 
10.45   Tauko
 
10.55   Yhdessä hyvinvoinnin asialla 
opetusneuvos Kaisa Räty, Opetushallitus 
 
Onnistuakseen oppivelvollisuuden laajentaminen vaatii koulutuksen järjestäjiltä panostusta yhteisöllisyyteen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja erilaisiin tukipalveluihin. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä tulee entistäkin merkityksellisemmäksi, kun koulutusta muovataan vastaamaan kaikkien oppijoiden tarpeisiin.  
 
Yhdessä tekeminen painottuu myös laadukkaassa asuntolatoiminnassa. Opetushallitus ja SAKU ry ovat yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa laatineet asuntolatoiminnan laatusuositukset. 
 
11.40   Lounastauko
 
12.40   Meidän on pakko puhua sateenkaarinuorista 
nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä, Seta ry
 
Kouluterveyskyselyn mukaan yleisin sateenkaarinuoriin kohdistuva väkivallan muoto on kotona koettu henkinen väkivalta. Lähikontaktien väheneminen opiskelussa jättää piiloon monenlaisia arjen haasteita ja kasvattaa nuorten kynnystä hakeutua palveluihin. Sateenkaarinuoret voivat kärsiä kotona olemisesta myös silloin, jos he joutuvat jatkuvasti salaamaan omaa identiteettiään. Toisaalta etäopetus on saattanut vähentää syrjintää ja sukupuolitettujen tilojen aiheuttamia haasteita. Mitä voimme tehdä sateenkaarinuorten hyvinvoinnin tukemiseksi näissä poikkeuksellisissa oloissa?
 
13:25   Tauko
 
13:30   Korona-aika tuotti digikolmiloikan 
Toimialapäällikkö Milka Grekula, Koulutuskeskus Brahe 
 
Koronakevät 2020 pakotti ammatillisen koulutuksen valtavaan digiloikkaan. Mitä loikasta jäi käteen, opittiinko jotain, kärsikö kukaan?
 
14.15   Tauko
 
14.30   Koronakauden käytännöistä kriisiajan toimintamalleihin 
tutkija, valt. tri Antti Maunu 
 
Mitä oppilaitoksissa on tehty hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseksi koronakaudella? Millaisia haasteita ja kehittämistarpeita hyvinvointityö on kohdannut? Mitä eri toimijat voivat tehdä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden parantamiseksi korona-aikana ja muissa kriisitilanteissa? 
 
Tauko puheenvuoron lomassa
 
16.00   Webinaariosuus päättyy  
 
 

Työpajasarja tiistaina 27.10. ja perjantaisin klo 13:00 alkaen

Työpajat 2 tuntia, toteutus Teams-kokouksina.
 
Pajoihin tulee ilmoittautua, osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneen sähköpostiin. Työpajat toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi.
 

1. 27.10.2020 klo 13:00-14:30

Matalan kynnyksen keinoja soveltavan liikunnan järjestämiseen
 
Työpajassa tutustutaan eri tapoihin suunnitella ja toteuttaa soveltavaa liikuntaa käytännössä. Koulutuksessa käytetään lautapelit liikunnaksi -konseptin pelejä, joiden kautta päästään kiinni soveltavan liikunnan ilmiöihin. Osaan peleistä on tietty pelivälineistö ja osa peleistä ei vaadi kuin pallon toimiakseen. Pelien lisäksi työpajassa esitellään helppoja malleja, joita voi hyödyntää, kun suunnittelee kaikille avointa liikuntaa tai toiminnallista oppimista. Lopuksi keskustellaan virtuaalivuorovaikutteisesti työpajan herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä.
 
Pajan pitäjä: LitM Niko Leppä; Erityisopettaja Ammattiopisto Spesia ja soveltavan liikunnan kouluttaja
 

2. 30.10.2020 klo 13:00-15:00

Koronan vaikutukset ammatillisiin oppilaitoksiin
 
Tutustutaan opiskelijajärjestöjen ja Turun Yliopiston tekemiä tutkimuksia koronan vaikutuksesta opiskelijoihin, keskustelevalla tyylillä osallistujien tärkeimmät mielenkiinnot huomioiden. Pohditaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja opiskelumotivaation ylläpidon onnistumisia, parannettavia seikkoja sekä suunnataan katsetta niin tähän päivään, menneeseen kevääseen sekä tulevaan ajanjaksoon, kun pandemiatilanne voi muuttaa tilanteita vielä nopeallakin aikataululla.
 
Pajan pitäjä: puheenjohtaja Jutta Vihonen, SAKKI ry
 
 
3. 6.11.2020 klo 13:00-14:30
 
Työelämätaitoja vapaaehtoistyön projektikurssista – Opettajan materiaali ja vinkkejä toteutukseen
 
Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan kurssin voi vetää kuka tahansa opettaja omille opiskelijoilleen opettajan materiaalin avulla. Kurssilla tutustutaan (verkko)vapaaehtoistyöhön ja harrastustoimintaan sekä tutkitaan opiskelijoiden omia vahvuuksia, kiinnostuksenkohteita ja unelmia. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan vapaaehtoistyön projekteja, joissa on mahdollista hyödyntää omia vahvuuksia, oppia uusia taitoja ja vahvistaa yhteyttä omaan lähiympäristöön ja yhteisöön. Tässä työpajassa esittelemme opettajan materiaalin ja kurssin sisällöt sekä jaamme hyviä vinkkejä kurssin toteutukseen lähi- tai etäopetuksessa. Lisätietoa ja hankkeen materiaalit osoitteesta: www.meidanprojekti.fi. Voit myös ilmoittaa opiskelijasi hankkeen pilottiryhmäksi syksylle 2020, jolloin tulemme vetämään kurssin kanssasi! Ota yhteyttä: liisa.kilpiainen@mll.fi tai anna.vilen@nuortenakatemia.fi
 
Pajan pitäjät: Liisa Kilpiäinen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Anna Vilen, Nuorten Akatemia
 

4. 13.11.2020 klo 13:00-15:00

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oppilaitosten hektisessä arjessa. Tupakattomuutta ja nuuskattomuutta edistävä oppilaitosympäristö.
 

Syöpäjärjestöt ovat mukana tukemassa ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Syöpäjärjestöt täydentävät tätä kokonaisuutta omalla ydinosaamisellaan kokoamalla hyviksi havaittuja keinoja ammatillisten oppilaitosten käyttöön, jossa tupakattomuuden ja nuuskattomuuden edistäminen on osana oppilaitoksen arjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.

Syöpäjärjestöt ovat kehittäneet yhdessä Savon ammattiopiston (Sakky) kanssa tupakattomuuden ja nuuskattomuuden edistämisen toimia osana oppilaitoksen hyvinvointia ja työkykyä edistävää työtä. Kokoamme syksyn aikana yhdessä Goforen kanssa Sakkyn työkaluista ja toimintamalleista helposti hyödynnettävää kokonaisuutta. Tässä työpajassa pääsette kokeilemaan ja vaikuttamaan siihen, miten näitä työkaluja hyödynnetään osana oppilaitoksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä. Tavoitteena on tuottaa helppo ja toimiva kokonaisuus tukemaan oppilaitoksen hektistä arkea.  

 
Pajan pitäjät:
Minna Vänskä, palvelumuotoilija, Gofore   
Tuuli Hynynen, terveyden edistämisen asiantuntija, Syöpäjärjestöt 
 

5. 20.11.2020 klo 13:00-15:00

Myyttejä, faktoja ja puheeksiottamista
 
Haluatko päästä paremmin perille siitä, mikä kannabis- ja nuuskamyyteissä on totta, mikä tarua? Haluatko kättä pidempää nuorten kanssa päihteistä keskusteluun? Kiinnostaako se, missä mennään amisten päihteiden käytössä tällä hetkellä? Entä mietitkö, miten puuttua amisten päihteiden käyttöön? Jos vastasit kyllä, ilmoittaudu pajaan mukaan, kuuntelemaan, pohtimaan ja jakamaan ajatuksia!
 
Pajan pitäjä: koulutussuunnittelija Anu Rautama, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
 

6. 27.11.2020 klo 13:00-15:00

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammattiopistossa
 
Koko Savon ammattiopisto SAKKY on ottanut käyttöön Ammattiosaajan työkykypassin. Tule kuulemaan, miten käyttöönotto on toteutunut, mikä on työkykypassin toimintamalli SAKKY:ssä ja miten koko henkilöstö on orientoitu ottamaan työkykypassi käyttöön ja tarjoamaan sitä kaikille opiskelijoille työkaluksi hyvinvoinnin ja työkyvyn oppimisessa.
 
Pajan pitäjä: opiskeluhuollon koordinaattori Seija Kärki, Savon ammattiopisto SAKKY
 
 

Seminaarin hinta: 

Verkko-osallistuminen 55 € per henkilö (sisältää ensimmäisen päivän verkkosisällön sekä työpajaosallistumiset).

Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneen henkilön sähköpostiin.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot:  

Ilmoittautumiset 22.10.2020 mennessä tästä linkistä.
 
22.10.2020 jälkeen ilmoittautumista ei voi enää peruuttaa, mutta organisaatio voi vaihtaa osallistujan ilmoittamalla siitä sähköpostitse sakury@sakury.net

Lisätiedot: 

ohjelmasta: verkostokoordinaattori Maria Käkelä, puh. 0500 830 710, maria.kakela@sakury.net 
 
ilmoittautumisesta: järjestösihteeri Terhi Lehmussaari, puh. 0400 865 623, terhi.lehmussaari@sakury.net 
Paikka: 
Verkkotilaisuus
Päivämäärä: 
Maanantai, 26. lokakuuta 2020 - 09:00
Go to top