Ammattistartti vakinaistetaan

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus, ammattistartti, vakinaistetaan. Ammattistartti on toiminut kokeiluna vuosina 2006-2009. Kokeilun tuloksia esitellään Jyväskylässä 12. - 13.4. pidettävässä kokeilun päätösseminaarissa.

Ammattistartti on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa ja koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteena on helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen peruskoulutukseen, selkeyttää kuvaa eri ammateista, vahvistaa valmiuksia opinnoista suoritutumiseen ja vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä.

Ammattistartti vahvistaa itsetuntoa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella toteutetun seurantaselvityksen (2007 - 2009) mukaan ammattistartilla saatiin aikaan erittäin hyviä tuloksia. Suurin osa mukana olleista nuorista oli saanut ammattistartin avulla jatko-opinnoilleen vahvan pohjan.

Noin 70 % kokeilussa mukana olleista opiskelijoista oli löytänyt vähintään vuoden sisällä opiskelupaikan ammattillisesta tai muusta koulutuksesta tai siirtynyt oppisopimuskoulutukseen tai työelämään. Noin 5 - 10 % ammatilliseen koulutukseen siirtyneistä oli aloittanut jopa useamman tutkinnon suorittamisen. Koulutusalavalinnat olivat hyvin monipuolisia.

Ammattistartti tarjosi nuorille myös kasvun ja kypsymisen jatkopaikan, lisäsi oma-aloitteisuutta ja paransi itsetuntoa. Tutkimukisen perusteella ammattistarttitoiminta oli erittäin vaikuttavaa ja onnistunutta sekä ehkäisi omalsta osaltaan nuorten mahdollista syrjäytymistä.

Ammattistartin koulutuskokeilun vaikuttavuustutkimuksen loppuraportti on tämän artikkelin liitetiedostana. Julkaisu löytyy myös opetushallituksen sivuilta. Ammattistartin kokeilun päätösseminaarissa Jyväskylässä 12. - 13.4. esitellään hyviä käytäntöjä, joita on koottu myös Turun ammatti-instituutin ja Opetushallituksen julkaisemaan  Hyvä startti -loppujulkaisuun.

Ammattistartin lupien haku päättyy 15.4.

Vakinaistettu ammattistarttikoulutus käynnistyy valtakunnallisesti 1.8.2010 alkavassa koulutuksessa. Opetusministeriön tavoitteena on, että ammattistartin vakiintuessa suoraan ammattistartista ammatilliseen perustutkintoon siirtyvien opiskelijoiden määrä olisi 80 %. Lisäksi noin 10 % opiskelijoista jatkaisi opintojaan lukiossa ja muussa koulutuksessa.

Ammattistarttikoulutuksen järjestäminen edellyttää opetusministeriön lupaa. Alkuvaiheessa lupa on tarkoitus antaa 50 - 60 koulutuksen järjestäjälle. Lupien hakuaika päättyy 15.4.2010.

Ammattistarttikoulutuksen kehittämiseen on mahdollista hakea valtionavustusta. Hakuaika on käynnissä ja päättyy 30.4.2010. Lisätietoa ja ohjeita avustuksen hakemiseen löytyy OPH:n sivuilta.

Go to top