Asuntolatoiminta erityisen huomion kohteena

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Moni koulutuksen järjestäjä on viime vuosina panostanut asuntolaoloihin ja erityisesti ohjattuun toimintaan. Asuntolatoiminnan kehittämiseksi on käynnistetty useita hankkeita, joissa kehitetään hyviä toimintamalleja asuntolatoimintaan. Vaikka erityisiä hankkeita ei olisikiaan käynnissä, niin uusi tupakkalaki asettaa asuntoloiden säännöt ja toimintakulttuurit uudelleen tarkasteltavaksi. Kuluvan lukuvuoden aikana asuntolatoiminta on saamassa erityistä huomiota.

Asuntolat ovat noin 11 000 ammattiin opiskelevan nuoren toinen koti. Asuntoloiden toiminnalta odotetaan ohjausta erityisesti arjen hallinnan taitoihin. Niinpä asuntolaohjaajien toimenkuva sisältää monipuolisia työtehtäviä ja elämäntaitojen valmentajina heiltä odotetaan moniosaamista.

Asuntolaohjaajien työn tueksi on perustettu verkostoja ja Nuorten Akatemia on käynnistänyt yhteistyössä SAKU ry:n kanssa alueelliset asuntolaohjaajapäivät, joilla on mahdollisuus kohdata kollegoja ja saada lisää valmiuksi omaan työhönsä. Syyslukukauden aikana järjestetään 2 alueellista teemapäivää. Etelä-Pohjanmaan opistolla Ilmajoella 24.9. järjestettävän asuntolaohjaajapäivän teemana  on asuntolatoiminnan merkitys osana opiskelijapalveluja. Jyväskylässä 16.11. järjestettävän asuntolaohjaajapäivän teemana on nuoren itsetunnon tukeminen. Molempien asuntolaohjaajapäivien tarkemmat tiedot löytyvät hyvinvointiverkoston tapahtumakalenterista.

Kuluvan lukuvuoden aikana Opetushallitus toteuttaa koulutuksen järjestäjille suunnatun kysleyn asuntolatoiminnan toteuttamisesta. Laajan kyselyn tuloksia on tarkoitus esitellä valtakunnallisilla asuntolaohjaajapäivillä Ilmajoella kesäkuussa 2011.

Go to top