Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hyvinvoinnin edistämisen tulee olla oppilaitoksessa kaikkien asia ja vastuulla. Asian tärkeyden esille nostamiseksi järjestetään Hyvinvointivirtaa ammattilliseen koulutukseen -teempäivä viikolla 40.

SAKU ry:n ammatillisiin oppilaitoksiin markkinoima ja koordinoima hyvinvoinnin teemapäivä nostaa opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen pohdittavaksi, kokoaa oppilaitoksen toimijoita, sitouttaa opiskelijoita opintoihin, tuottaa hyvinvointia koko oppilaitokseen sekä vahvistaa ammatillisen koulutuksen myönteistä julkikuvaa. Toiminnallisissa teemapisteissä innostetaan nuoria kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa liittyviin tekijöihin sekä tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja. Teemapäivän yhteistyökumppaneina voi hyödyntää oppilaitoksen ulkopuolella olevia toimijoita ja järjestöjä, joilla on opiskelijoita kiinnostavaaa ja heidän elämäänsä koskettavaa toimintaa.

Teemapäivän tueksi SAKU ry on koonnut esitteen, josta löytyy valmiita ideoita päivän teemojen toteuttamiseen oppilaitoksissa. Esite on postitettu oppilaitosten rehtoreille, yksiköiden vetäjille, SAKU ry:n opiskelijapalveluiden ja opiskelijaliikunnan yhteyshenkilöille ja työkykypassiohjaajien verkostolle.

Ilmoittautumalla teemapäivän järjestäjäksi 10.6 mennessä oppilaitos on mukana valtakunnallisessa markkinoinnissa.

Lisätietoja: SAKU ry / Sari Mantila-Savolainen p. 020 755 1015

Go to top