Liikenneturvallisuusviikolla käynnistyy kilpailu oppilaskunnille

Opetushallituksen järjestämää liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 13. - 17.9. Tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen eri kouluasteilla. Teemaviikolla käynnistyy myös opiskelijoiden osallisuuteen perustuva kilpailu oppilaskunnille.

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakunnille suunnatun kilpailun tarkoituksena on löytää uusia ja luontevia tapoja edistää opiskelijoiden omaa toimintaa oppilaitoksensa liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  Kilpailutyön toteutustapa on vapaa. Olennaista on esittää selkeät perustelut sille, miksi oppilaskunnan hallitus on päätynyt toteuttamaansa toimintaan. Lisäksi on keskeistä kuvata järjestetty toiminta mahdollisimman konkreettisesti niin, että muutkin oppilaskunnat voivat jatkossa hyödyntää ja soveltaa ideaa. Mukaan voi liittää käytännön toimintaa avaavaa oheismateriaalia kuten valokuvia, piirroksia, videoklippejä jne. Kilpailun järjestävät Autokoululiitto, Liikenneturva ja Opetushallitus.

Lisätietoa liikenneturvallisuusviikosta ja  -kilpailusta löytyy edu.fi -sivuilta.

Go to top