Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi käynnistyi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyö on erinomainen tapa edistää hyvinvoivaa oppimisympäristöä. Uudistuneessa sertifioinnissa on mahdollisuus ympäristönäkökohtien lisäksi kehittää sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen teemoja.
OKKA-säätiön tiedote
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on käynnistynyt. Ensimmäinen sertifikaatti luovutettiin perjantaina 26.3. pirkkalalaiselle Toivion koululle valtakunnallisten peruskoulupäivien yhteydessä.
 
Samalla avautuivat myös täysin uudistetut sertifioinnin nettisivut osoitteessa www.koulujaymparisto.fi. Sivujen tärkeä rakenteellinen idea on "Polku sertifiointiin", joka lähtee kestävän kehityksen ohjelman suunnittelusta. Sen jälkeen tarjotaan ideoita ohjelman sisältöön kriteerien teemojen pohjalta laaditun esimerkkipankin ja linkkien kautta. Seuraava askel polulla on itsearvionti, joka on porrastettu kolmeen tasoon. Viimeiset askelmat ovat sertifikaatin hakeminen ja sertifikaatin ylläpito. Sivujen rakenteella on haluttu korostaa sitä, että keke-sertifioinnin tuki lähtee liikkeelle aivan perustasosta ja työkaluja voi käyttää, vaikkei oppilaitos olisi vielä tehnyt mitään suunnitelmallista keke-työtä tai edes haluaisi tavoitella sertifikaattia. Keke-sertifioinnin esimerkkipankkia ja työkaluja voivat hyödyntää vapaasti ja maksutta kaikki koulut ja oppilaitokset.

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin perustuvassa sertifioinnissa käsitellään ympäristönäkökohtien lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy, ravinto ja terveys, kulttuuriperintö sekä monikulttuurisuus. Kriteereiden suunnittelussa on painotettu niiden yhteensopivuutta opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden vaatimusten sekä koulujen ja oppilaitosten laadunhallinnan työkalujen ja suositusten kanssa. Kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi korvaavat kokonaan Oppilaitosten ympäristösertifioinnin vuoden 2010 aikana. OKKA-säätiön myöntämän ympäristösertifikaatin on saanut vuoden 2009 loppuun mennessä 28 koulua tai oppilaitosta.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot ja ammatillista peruskoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Tämän vuoden kuluessa sertifiointi laajennetaan myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja
vapaaseen sivistystyöhön. Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen tekemää itsearviointia sekä ulkoista arviointia, jonka toteuttaa koulutettu auditoija. Sertifiointi tukee Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja
opetusministeriön strategioita, joissa on asetettu tavoitteeksi, että kaikissa Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että 15 prosentilla on kestävän kehityksen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä.

Kestävän kehityksen sertifioinnin suunnittelusta ovat vastanneet OKKA-säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Kriteerien ja sertifioinnin kehittäminen on tapahtunut laajassa valtakunnallisessa
verkostossa, johon ovat osallistuneet Opetushallituksen kestävän kehityksen asiantuntijat, alan tutkijat, pilottioppilaitokset sekä Oppilaitosten ympäristösertifioinnin sertifiointitoimikunta ja auditoijaverkosto.

 
Lisätietoja aiheesta:
Erkka Laininen
Suunnittelupäällikkö
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö

p. 050 3729 195
Go to top