SAKU ry hakee hyvinvointiverkosto-hankkeeseen pilottioppilaitoksia

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeessa toteutetaan ensi lukuvuoden aikana hyvinvoivaan oppimisympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kartoittamisen, suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen projekti. SAKU ry hakee projektiin yhteistyökumppaniksi 2 - 4 koulutuksen järjestäjää.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeeseen sisältyvässä pilottiprojektissa kehitetään hyvinvoivan oppimisympäristön suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen toimintamalli ja työkirja.

Kumppaniksi lähteviltä ammattiopistoilta edellytetään noin kuukauden työpanosta 1 - 3 henkilöltä ajalla 15.5.2010 - 15.6.2011. Työ voi kohdistua sekä opiskeluhyvinvoinnin että työhyvinvoinnin kehittämistoimiin. Edellytyksenä yhteistyölle on, että työhön osallistuvan henkilöstön työ voidaan kirjata SAKU ry:n hankkeessa kuntarahaksi.

SAKU ry tarjoaa kumppaneille hankkeen projektipäällikön tuen, yhteistyöverkoston asiantuntemuksen sekä yhteistä työskentelyä varten 2 - 4 lähipäivää. Hyvinvoivan oppimisympäristön, työkirjan toimittamisen ja sisällön tuottamisen asiantuntijaorganisaatioina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja OKKA-säätiö.

Yhteistyökumppanit valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemuksesta on selvittävä koulutuksen järjestäjän näkökulma ja tavoitteet kehittämistyöhön sekä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet ja työtehtävät koulutuksen järjestäjän organisaatiossa. Hakemukset tulee toimittaa koulutuksen järjestäjän allekirjoituksella SAKU ry:n toimistolle 28.5.2010 klo 16 mennessä.

Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Saija Sippola p. 020 755 1014 ja projektipäällikkö Ville Virtanen p. 020 755 1016.

Go to top