SAKU ry hakee hyvinvointiverkosto-hankkeeseen pilottioppilaitoksia

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeessa toteutetaan ensi lukuvuoden aikana hyvinvoivaan oppimisympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kartoittamisen, suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen projekti. SAKU ry hakee projektiin yhteistyökumppaniksi 2 - 4 koulutuksen järjestäjää.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeeseen sisältyvässä pilottiprojektissa kehitetään hyvinvoivan oppimisympäristön suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen toimintamalli ja työkirja.

Kumppaniksi lähteviltä ammattiopistoilta edellytetään noin kuukauden työpanosta 1 - 3 henkilöltä ajalla 15.5.2010 - 15.6.2011. Työ voi kohdistua sekä opiskeluhyvinvoinnin että työhyvinvoinnin kehittämistoimiin. Edellytyksenä yhteistyölle on, että työhön osallistuvan henkilöstön työ voidaan kirjata SAKU ry:n hankkeessa kuntarahaksi.

SAKU ry tarjoaa kumppaneille hankkeen projektipäällikön tuen, yhteistyöverkoston asiantuntemuksen sekä yhteistä työskentelyä varten 2 - 4 lähipäivää. Hyvinvoivan oppimisympäristön, työkirjan toimittamisen ja sisällön tuottamisen asiantuntijaorganisaatioina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja OKKA-säätiö.

Yhteistyökumppanit valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemuksesta on selvittävä koulutuksen järjestäjän näkökulma ja tavoitteet kehittämistyöhön sekä hankkeeseen osallistuvien henkilöiden nimet ja työtehtävät koulutuksen järjestäjän organisaatiossa. Hakemukset tulee toimittaa koulutuksen järjestäjän allekirjoituksella SAKU ry:n toimistolle 28.5.2010 klo 16 mennessä.

Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Saija Sippola p. 020 755 1014 ja projektipäällikkö Ville Virtanen p. 020 755 1016.

Go to top