Selkenevää! Eväitä seksuaalikasvatukseen ammatillisessa koulutuksessa

Koulujen seksuaalikasvatuksessa ja seksuaaliterveystiedon opettamisessa huomioidaan melko vähän nuorilta tulevaa viestiä heidän tiedon tarpeestaan ja ajatuksistaan opetuksesta. Opettajien tukeminen kohtaamaan oma seksuaalisuutensa jää usein liian niukalle huomiolle. Seksuaalikasvatuksessa ja tunnetaitoja opettaessaan opettajan on ensin kyettävä kohtaamaan omat tunteensa, jotta opetus voisi onnistua riittävän hyvin.

Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ovat elämänmittainen asia jokaiselle ihmiselle. Seksuaalisutta käsitellään valitettavan usein pelkästään seksuaalisina tekoina tai vain yhdyntänä seurauksineen. Seksuaalisuuden näkeminen kapeana ja vain fyysisenä toimintana aiheuttaa sen, että pohdinnat arvoista, identiteetistä, minäkuvasta ja itsemääräämisoikeudesta jäävät vähälle tai olemattomiksi.

Selkenevää! – hankkeessa nostetaan esille ammatillisissa, toisen asteen oppilaitoksissa näkyville niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat nuorten seksuaalisen identiteetin selkiytymisen ja tunteen siitä, että he voivat itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja tehdä oman seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden kannalta onnistuneita valintoja. Valintojensa tekemisen tueksi nuori tarvitsee sekä tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista että tietoa auttavista tahoista.

Hankkeen avulla mahdollistetaan ammatillisessa oppilaitoksessa seksuaaliterveyden ja seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta tärkeiden taitojen oppimista aikuisten ohjauksessa. Opettajia kannustetaan tukemaan nuoria oman identiteetin löytymisessä. Nuorten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä vahvistetaan. Hankkeesta muovautuu malli, jota voidaan soveltaa missä tahansa ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa.

Selkenevää! -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden edistämisen määrärahoista rahoitettava hanke, jota hallinnoi Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Hankkeen kotisivuilla on lisää tietoa hankkeesta ja 25.11. järjestettävästä Selkenevää seminaarista.

Go to top