Tupakoinnin lopettamisen puhelintuen rahoitus uhattuna

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Samaan aikaan kun ammatillisissa oppilaitoksissa lisätään toimenpiteitä nuorten tupakoinnin vähentämiseksi ovat valtakunnalliset tukipalvelut opiskelijoilta ja henkilöstöltä kaventumassa. Useita vuosia palvelleen Stumppi-neuvontapuhelimen toiminta uhkaa päättyä rahoituksen loppumiseen.

Stumppi

Stumppi-neuvontapuhelin on ainoa valtakunnallinen, maksuton tupakoinnin lopettamisen neuvontapuhelin, joka palvelee lopettamista harkitsevia ja lopettamispäätöksen tehneitä. Nuorille Stumpin matalan kynnyksen vastavuoroinen puhelin- ja verkkoneuvonta ovat luontainen tapa ottaa ensi askel kohti elämäntapamuutosta. Stumppi-neuvontapalvelu on myös ammattilaisten käytössä. He saavat sieltä tietoa ja tukea omaan työhönsä ja sinne on helppo johdattaa asiakkaita ottamaan yhteyttä.

Stumppi-neuvotapuhelimeen soittajista valtaosa (60%) on miehiä, jotka myös tupakoivat naisia enemmän. Alle 18- vuotiaita soittajista on 10-15 % . Nuorin puhelimeen soittanut on ollut kahdeksanvuotias, vanhin yli 80 vuotta.  Soittajista yli 70 prosenttia on löytänyt Sumppi-neuvontapuhelimen numeron tupakka-askista. Stumpin neuvontapalvelua täydentää suuren suosion saanut verkkosivusto stumppi.fi, jonka vertaistuki on tärkeä tukimuoto.

 Käyttäjäseurannan mukaan Stumppi-puhelimessa on aiemmin pystytty palvelemaan noin 3 500 soittajaa vuodessa. Nyt palvelua on rahoituksen supistumisen vuoksi jouduttu karsimaan: tammi-heinäkuussa puhelimeen soitettiin 13 373 kertaa. Stumppi-neuvojat pystyivät vastaamaan 1 283 puheluun. Verkkosivuilla oli 517 648 sivun katselua ja keskustelupalstalla 816 654 sivun katselua, jotka kestivät keskimäärin kahdeksan minuuttia. Noin 300 000 euron vuosibudjetilla on pystytty tuottamaan palvelu laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Stumppi-palvelua on annettu ja kehitetty jo kahdeksan vuoden ajan ja sitä oli tarkoitus parantaa erityisesti uusia menetelmiä hyödyntäen.  

Stumpataanko Stumppi –  Minne unohtui tupakoinnin lopettaja?

Suomi on ollut tupakkapolitiikassa edelläkävijä. Täällä säädettiin ensimmäisenä täysi tupakan mainontakielto, tupakan savu on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi ja lokakuun alusta tuli voimaan maailman modernein tupakkalaki. Lain tarkoituksena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen kokonaan. Tavoitteeseen edetään askelittain, ja keinoihin kuuluu sekä rajoituksia että tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Lokakuussa voimaan tulleen lakiuudistuksen kanssa sosiaali- ja terveysministeriö antoi ristiriitaisen asetuksen muutoksen, joka olennaisesti kaventaa tupakoinnin lopettamiseen annettavaa tukea. Tupakka-askeissa tähän asti ollut puhelinnumero, johon soittamalla on päässyt keskustelemaan Hengitysliiton ylläpitämän Stumpin asiantuntijoiden kanssa, korvataan internet-osoitteella. Osoite vie lopettamisesta kiinnostuneen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolle. Tietosivusto ei kuitenkaan tarjoa vuorovaikutteista tukea.

Stumpin toiminnan rahoitus on viime vuosina tullut julkisista tupakoinnin vähentämiseen tarkoitetuista rahoista Sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Raha-automaattiyhdistykseltä. Nyt myös tämä rahoituskanava on epävarma ja Stumpin toiminnan jatkuminen on vaarassa.

Tiedotteen lähteenä on Hengitysliiton 20.10.2010 päivätty tiedote. Hengitysliitossa lisätietoja asiasta antaaa järjestöjohtaja Mervi Puolanne, gsm 040 588 2782.
 

Go to top