Työkykypassin käyttöönottamisen ja käytön edistämisen tuki 2010

Ammattiosaajan työkykypassin käyttöön ottamisen ja käytön edistämisen valtionavustus on haettavana 30.3. - 30.4.2010.

Tuen myöntämisen painopisteet ovat:
> koulutuksen järjestäjät, jotka eivät ole vielä ottaneet työkykypassia käyttöön tai eivät ole saaneet avustusta käyttöönottoon
> koulutuksen järjestäjän sitoutuminen työkykypassin käyttöönoton laaja-alaiseen levittämiseen, mikäli koulutuksen järjestäjä on saanut aiemmin avustusta työkykypassin käyttöönottoon

Tuen myöntämisen arviointiperusteina arvioidaan:
>  työkykypassin käyttöönoton suunnitelmallisuus, siihen liittyvä koulutus, toteutuksen monipuolisuus sekä levittämissuunnitelma
> mikäli koulutuksen järjestäjä toimii työkykypassin levittämiseen liittyen kouluttajana, niin koulutussuunnitelma tulee hakemuksessa esittää

Tarkemmat ohjeet ja e-Hakemus löytyvät OPH:n sivuilta.

Go to top