Uusia verkostotoimijoita

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto on vahvistunut kahdella valtakunnallisella toimijalla. Syksyn aikana verkoston toimintaan ovat lähteneet mukaan Elämä On Parasta Huumetta ry ja Kirkkohallitus.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto on 2-ulotteinen. Koulutuksen järjestäjät -tasolla verkosto muodostuu koulutuksen järjestäjien henkilöstöstä. Verkoston järjestötaso muodostuu asiantuntijaorganisaatioista, järjestöistä ja yrityksistä, joiden toiminta edistää ammattiin opiskelevien nuorten tai koulutuksen järjestäjien henkilöstön hyvinvointia.

Elämä On Parasta Huumetta ry

EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Järjestö toimii yhdessä lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa sekä muiden lasten kasvatustyössä mukana olevien aikuisten kanssa. Lapset ja nuoret kohdataan vuorovaikutteisesti siellä missä he ovat ja viettävät aikaansa. Työskentelyssä käytetään EOPH:n monipuolisia menetelmiä sosiaalisissa medioissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Koulutiimi tekee ehkäisevää päihdetyötä peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja esimerkiksi nuorisotaloilla. Työ on suunnattu nuorille ja heidän vanhemmille, opettajille ja muille nuorisotyön ammattilaisille. EOPH:ssa työskennellään sekä suomeksi että ruotsiksi ja kohdataan vuosittain yli 10 000 nuorta ja yli tuhat vanhempaa.

EOPH ry:ssä ammatillisen koulutuksen yhteyshenkilönä työskentelee kouluttaja Anni Karell. EOPH:n kotisivut lölytyvät osoitteesta www.eoph.fi

Kirkkohallitus

Kirkon kasvatus ja nuorisotyön (KKN) tehtävänä on edistää seurakuntien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, tukea oppilaitostyöntekijöitä ammattitaitonsa kehittämisessä järjestämällä mm. oppilaistyön erityis- ja täydennyskoulutusta sekä osallistua koulutuksen kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Oppilaitostyön erityisenä tehtävänä on tukea ja edistää oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä. Toisena tehtävänä on edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön sekä koko oppilaitosyhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kolmantena tehtävänä on edistää ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.

Päätoimisia oppilaitospappeja- ja diakoneja on seurakuntayhtymissä ja suuremmissa seurakunnissa yhteensä n. 60 (v. 2009). Lisäksi monissa seurakunnissa yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on sovittu työnjaossa jonkun työntekijän vastuulle muiden tehtävien ohella.

Ammatillisen koulutuksen yhteyshenkilönä Kirkkohallituksen  kasvatus ja nuorisotyön yksikössä työskentelee Elina Juntunen.

Järjestöfoorumi

Ammatillien koulutuksen hyvinvointiverkostossa sen käynnistymisvaiheesta alkaen mukana olleet järjestöt on listattu hyvinvointiverkoston "yhteistyöorganisaatiot" -sivulla. Järjestöjen toimintamuotona on sähköisen yhteydenpidon ohella noin kahden kuukauden välein kokoontuva järjestöfoorumi, jossa kahden tunnin ajan käydään keskustelua ajankohtaisita asioista. Suurin osa mukana olevista järjestöistä on mukana Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä Vierumäellä 1. - 2.12.

Go to top