Virikkeitä hyvinvointityöhön

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kaamos painaa päälle, mutta ammatillisen koulutuksen väki liikkuu aktiivisesti askeltaen aikamatkalla. SAKU ry:n liikuntakampanjassa valmistaudutaan loppukiriin. Hyvään vireeseen päässyt henkilöstö huokuu kaamoksessa hyvää vointia omalla esimerkillään. Liikuntakampanjan päättyessä tarjolla on monenlaista koulutusta, materiaalia ja kohtaamisen paikkoja, joista voi ammentaa lisää virikkeitä hyvinvoinnin edistämiseen omissa työ- ja opiskeluyhteisöissä.

Kohtaamisia kaamoksen keskellä

Marraskuussa hyvinvoinnin edistämisen väki kohtaa toisiaan useissa erilaisissa tilaisuuksissa. Terveystiedon opettajat kokoontuvat omaan seminaariinsa Jyväskylään 12. - 13.11. ja samalla paikkakunnalla järjestetään asuntolaohjaajille teemapäivä 16.11.

Oppilaitosten johto, työelämän edustajat ja työmarkkinajärjestöt kokoontuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ja SAKU ry:n koolle kutsumina työkykyseminaariin Helsinkiin 24.11. pohtimaan ammattiin opiskelevien työkykyisyyden varmistamisen keinoja. Samaan aikaan Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetään Hyvinvoiva oppilaitos-teemaseminaari, jossa alustajat ovat ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita Keskuspuiston ammattiopistosta. Seminaari on osa mielenterveysmessuja.

Seminaarien sarja jatkuu 25.11. Turussa. Selkenevää -seminarissa käsitellään ammattiin  opiskelevien nuorten seksuaalisen identiteetin selkiytymistä ja  keinoja siihen, että nuori itse voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja tehdä oman seksuaaliterveytensä kannalta onnistuneita valintoja oikeaan tietoon perustuen.

Joulukalenterin ensimmäisen luukun takana ovat koko ammatillisen koulutuksen henkilöstöä koskettavat hyvinvointipäivät Vierumäellä. Tämän vuoden päivien pääteema on turvallisuus, jota käsitellään niin henkilöstön kuin opiskelijoiden näkökulmasta unohtamatta työturvallisuuden opettamista.

Syyslukukausi huipentuu kymmenettä kertaa järjestettävään oppilas- ja opiskelijahuolllon kehittämispäiviin. Opetushallitus järjestää juhlatapahtuman Helsingissä Scandic Continentalissa 7. - 8.12..

Kaikista tapahtumista löytyy tietoa hyvinvointiverkoston tapahtumakalenerista. Tapahtumakalenterin ylläpidosta vastaavat hyvinvointiverkoston sivujen ylläpitäjät, jotka ovat valmiita julkaisemaan kaikki tilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset, joilla edistetään ammatillisen koulutuksen henkilöstön hyvinvointityötä.

Verkkojulkaisu ehkäisevän päihdetyön tueksi

Humanistinen ammattikorkeakoulu on julkaissut Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön -verkkojulkaisun. Julkaisun kirjoittajat ovat yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja järjestöissä toimivia ehkäisevän päihdetyön ammattilaisia, opettajia ja opiskelijoita. Kokoomateoksesta löytyy myös yksi ruotsinkielinen artikkeli.

Täydennyskoulutusta koulukuraattoreille

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius järjestää Kokkolassa koulukuraattorin erikoistumisopinnot (35 op). Koulutus on suunnattu koulun sosiaalityössä toimiville henkilöille, jotka haluavat laajentaa ja syventää
osaamistaan tehtävissään. 

Koulutus muodostuu 24 lähiopetuspäivästä. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin, kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Lähiopetus sisältää asiantuntija‐alustuksia, luentoja sekä yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia. Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää oppimistehtävien ja projektityön tekemistä sekä alan tutkimuskirjallisuuteen tutustumista. Opiskelu on työelämälähtöistä, jossa hyödynnetään opiskelijan omaa työkokemusta ja työtehtävien pohjalta nousevia tarpeita.

Lisätietoja ja hakulomake löytyy osoitteesta: www.chydenius.fi >
Kasvatustiede > Täydennyskoulutus > Erikoistumisopinnot.
Listätietoja antaa suunnittelija Anette Dahlvik, puh. (06) 8294 274, 040‐7476 378.
Koulutuksen esite on myös tämän tiedotteen liitteenä (näkyy vain rekisteröityneille käyttäjille).

Go to top