Yhdessä - erityisopetuksen käytäntöjen koulutus

Ammattiopisto Luovi järjestää maksutonta täydennyskoulutusta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa työskentelevien ammatillisen koulutuksen opetus ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksen voi suorittaa myös verkko-opiskeluna.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien opetus- ja ohjausosaamista, erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa heidän hyvinvointiaan ja voimaantumistaan edistäen. Lisäksi tavoitteena on auttaa osallistujia hyödyntämään moniammatillisia yhteistyöverkostoja ja kehittämään omien työyhteisöjensä toimivuutta ja työhyvinvointia.

Koulutuskokonaisuuksia on kolme:
* Erityistä tukea tarvitseva opiskelija opettajan arjessa, 6 op
* Opettajan ja opiseklijan voimaantuminen, 5 op
* Opettajien valmiudet erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen, 5 op

Lähiopetus ja seminaarit järjestetään Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä videoneuvotteluyhteyksillä toteutettuna. Koulutusta täydentävät Studia generalia -luentosarja, erityisoppilaitoksen toimintaan tutustuminen, learning cafe -työskentely, konsultatiivinen työnohjaus, ohjauskeskusteluryhmät sekä Moodle-työskentely. Koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, joissa hyödynnetään osallistujien omaa kokemusta opetus-, ohjaus- ja kasvatustyöstä.

Yhdessä - erityisopetuksen käytäntöjä kehittämään koulutuksta 4 op toteutetaan samoilla sisäällöillä Ammattiopisto Luovin ja Invalidisäätiön Järvenpään koulutuskeskuksen ja Keskuspuiston ammattiopiston kanssa

Lisätietoa koulutuksesta on Ammattiopisto Luovin kotisivulla.

Go to top