Yhdessä - erityisopetuksen käytäntöjen koulutus

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammattiopisto Luovi järjestää maksutonta täydennyskoulutusta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa työskentelevien ammatillisen koulutuksen opetus ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksen voi suorittaa myös verkko-opiskeluna.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien opetus- ja ohjausosaamista, erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa heidän hyvinvointiaan ja voimaantumistaan edistäen. Lisäksi tavoitteena on auttaa osallistujia hyödyntämään moniammatillisia yhteistyöverkostoja ja kehittämään omien työyhteisöjensä toimivuutta ja työhyvinvointia.

Koulutuskokonaisuuksia on kolme:
* Erityistä tukea tarvitseva opiskelija opettajan arjessa, 6 op
* Opettajan ja opiseklijan voimaantuminen, 5 op
* Opettajien valmiudet erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen, 5 op

Lähiopetus ja seminaarit järjestetään Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä videoneuvotteluyhteyksillä toteutettuna. Koulutusta täydentävät Studia generalia -luentosarja, erityisoppilaitoksen toimintaan tutustuminen, learning cafe -työskentely, konsultatiivinen työnohjaus, ohjauskeskusteluryhmät sekä Moodle-työskentely. Koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä, joissa hyödynnetään osallistujien omaa kokemusta opetus-, ohjaus- ja kasvatustyöstä.

Yhdessä - erityisopetuksen käytäntöjä kehittämään koulutuksta 4 op toteutetaan samoilla sisäällöillä Ammattiopisto Luovin ja Invalidisäätiön Järvenpään koulutuskeskuksen ja Keskuspuiston ammattiopiston kanssa

Lisätietoa koulutuksesta on Ammattiopisto Luovin kotisivulla.

Go to top