Ajankohtaista Väestöliitosta

Väestöliitto on tuottanut materiaalia ja palveluja sekä suoraan nuorille, että heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Materiaaleja ja palveluja voivat hyödyntää terveysalan ammattilaisten lisäksi opettajat ja nuoriso- ja sosiaalityön ammattilaiset ohjaustehtävissään.

NUORTEN SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMISEN VERKOSTO – TULE MUKAAN!

Nuorten seksuaaliterveys -verkoston, jonka päämääränä on edistää nuorten seksuaaliterveyden toteutumista valtakunnallisesti. Keskeisinä painopisteinä on vaikuttaa seksuaalikasvatuksen laatuun, vahvistaa seksuaalikasvattajien osaamistasoa ja lisätä yleisellä tasolla nuorten tietotaitoa seksuaaliterveydestä.Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tästä linkistä!

KOULUTUSTA JA KONSULTAATIOTA – TEE TARJOUSPYYNTÖ!

Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikka järjestää seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvää koulutusta ja konsultaatiota nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tee tarjouspyyntö netissä. Lisätietoja ja tarjouspyyntölomake tästä linkistä!

INTERNET PALVELU NUORILLE – SEKSUAALIKASVATUKSEN TUEKSI
Väestöliiton nuorten nettisivujen tehtävänä on toimia alle 18 vuotiaiden nuorten tukena seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Sivustosta vastaa Seksuaaliterveysklinikan asiantuntijat. www.vaestoliitto.fi/nuoret

INTERNETPALVELU NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE AMMATTILAISILLE

Pääosin sivuston materiaali on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille, mutta sivuilta löytyy myös paljon yleistietoa seksuaaliterveydestä. www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/seksuaaliterveys

JULISTEKAMPANJA NUORTEN SEKSUAALIOIKEUKSISTA – TILAA MAKSUTTA!

Väestöliitto on vuonna 2010 tuottanut julistesarjan (3 kpl) nuorten seksuaalioikeuksista. Julistesarjassa tiedotetaan nuorten globaaleista seksuaalioikeuksista sekä niiden toteutumisesta. Julistesarjalla pyritään siihen, että nuorista kasvaa omia ja muiden rajoja ja seksuaalioikeuksia kunnioittavia ja tiedostavia kansalaisia. Julisteet on tuotettu ulkoministeriön tuella. Lisätietoa ja tilausohjeet tästä linkistä!

Go to top