Armi - arkiohjauksen malli

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Armi-projektissa kehitetään uudenlaista opiskelijahuollon mallia, arkiohjausta. Arkiohjauksen tavoitteena on tukea ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa tai jotka palaavat opiskelemaan keskeytyksen jälkeen.

Armi on kolmevuotinen projekti, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. Projektirahoituksella Helsingin kaupungin ammatillisiin oppilaitoksiin ja Helsingin diakoniaopistoon on palkattu arkiohjaajia. Arkiohjaajat keskittyvät vaikeuksissa olevien opiskelijoiden tukemiseen. He tarjoavat apua ongelmiin joko itse tai ohjaamalla opiskelijan olemassa olevien palvelujen piiriin. He muun muassa soittavat opiskelijan perään, jos opiskelijaa ei näy aamulla koulussa, ja tarvittaessa tapaavat opiskelijaa oppilaitoksen ulkopuolella

Arkiohjaajien palkkaamisen lisäksi projektirahoituksella järjestetään koulutusta oppilaitosten opettajille ja opiskelijahuoltohenkilöstölle opiskelijahuollon tehostamiseksi. Projektissa tehdään myös tutkimus opintojen keskeyttämisen syistä ja arkiohjauksen vaikuttavuudesta. Tutkimus on alkanut syksyllä 2010 ja tutkimusraportti on valmis helmikuussa 2013.

Projektin ensimmäinen väliseminaari järjestetään Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa. Seminaarin teemana on ”Miten voin tukea nuorta hänen opinnoissaan” ja puhujina ovat aihetta laajasti tutkineet Pirkko Nurmi ja Ilpo Kuronen.

Teksti
projektipäällikkö Marko Harapainen
Armi-hanke

Go to top