Asuntolaselvityksen toinen vaihe käynnistyi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta tehtävän selvityksen toisessa vaiheessa kartoitetaan opiskelijoiden näkemyksiä asuntola-asumisesta.

Opetushallitus laatii kuluvan talven aikana selvityksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä maksuttomissa asuntoloissa. Selvityksen tarkoituksena on saada tietoa opiskelija-asuntoloiden nykytilanteesta ja keskeisistä kehittämistarpeista. Selvitys toteutetaan kyselyillä, joiden  kohderyhmänä ovat opiskelijat, asuntolaohjaajat sekä koulutuksen järjestäjien johdon edustajat.

Opiskelijoille suunnattu kysely aukaistiin keskiviikkona 23.3. Tieto kyselystä ja pyyntö tiedottaa kyselystä asuntolassa asuville opiskelijoille on lähetetty SAR ry:n jäsenten ja SAKU ry:n asuntolaohjaajaverkoston sähköpostiosoitteisiin.

Henkilöstölle suunnattuun kyselyyn on vastannut 99 asuntolaohjaajaa ja 68 johdon edustajaa. Henkilöstön kysely on edelleen avoinna asuntolaohjaajille ja oppilaitosten ja kuntayhtymien asuntolatoiminnasta vastaaville.

Kyselyn tuloksia esitellään mm. valtakunnallisilla asuntolaohjaajapäivillä Ilmajoella 9. - 10.6.2011.

Go to top