EHYT ry:n perustamiskokous pidettiin Helsingissä

Ehkaisevä päihdetyö EHYT ry perustettiin 1.6.2011 Helsingissä pidetyssä perustamiskokouksessa. Uusi järjestö yhdistää Elämäntapaliitto ry:n, Terveys ry:n ja Elämä on parasta huumetta ry:n toiminnan 1.1.2012 alkaen.

Elämäntapaliitto ry:n, Elämä on parasta huumetta ry:n ja Terveys ry:n tiedote:

Elämäntapaliitto ry:n, Terveys ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n yhdistymistä uudeksi, vahvaksi päihdetyön järjestöksi on valmisteltu noin puolentoista vuoden ajan. Tavoitteena on ollut rakentaa järjestö,joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.EHYT ry:llä on vahva asiantuntemus ja osaaminen ehkäisevässä päihdetyössä ja päihdepolitiikassa.

Elämäntapaliiton,Terveys ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toiminnassa on ollut keskenään erilaisia painotuksia,jotka nyt yhdistyvät EHYT ry:ssä. Tämä luo uudelle järjestölle vankan pohjan toimia myös laajemmin ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteisen äänen kokoajana. Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry siirtävät EHYT ry:lle toimintansa ja toiminta-avustuksensa vuoden vaihteessa. Henkilöstö siirtyy uuteen järjestöön vanhoina työntekijöinä.

Toimintansa aloittaessaan EHYT ry:llä on noin 60 työntekijää ja sen vuosibudjetti on noin viisi miljoonaa euroa. Keskustoimiston ohella järjestöllä on toimintaa eri puolilla Suomea. Elämäntapaliitolla ja Terveys ry:llä on yhteensä yli sata jäsenyhdistystä, joilla on mahdollisuus liittyä uuden järjestön jäseniksi ilmoittamalla siitä vuoden loppuun mennessä.

EHYT:n ry:n puheenjohtajaksi 2011 - 2014 valittiin THL:n ylijohtaja Erkki Vartiainen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä. Liittovaltuuston johdossa aloittaa Antti Holopainen ja varapuheenjohtajana Arja Jääskeläinen. EHYT ry:n toiminnanjohtaja on Elämäntapaliiton Sari Aalto-Matturi. Terveys ry:n Kristiina Hannulasta tulee uuden järjestön kohtaavasta työstä ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta vastaava johtaja ja EOPH:n Kari Vuorisesta innovaatio- ja talousjohtaja.
 

Go to top