EHYT ry:n perustamiskokous pidettiin Helsingissä

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ehkaisevä päihdetyö EHYT ry perustettiin 1.6.2011 Helsingissä pidetyssä perustamiskokouksessa. Uusi järjestö yhdistää Elämäntapaliitto ry:n, Terveys ry:n ja Elämä on parasta huumetta ry:n toiminnan 1.1.2012 alkaen.

Elämäntapaliitto ry:n, Elämä on parasta huumetta ry:n ja Terveys ry:n tiedote:

Elämäntapaliitto ry:n, Terveys ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n yhdistymistä uudeksi, vahvaksi päihdetyön järjestöksi on valmisteltu noin puolentoista vuoden ajan. Tavoitteena on ollut rakentaa järjestö,joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.EHYT ry:llä on vahva asiantuntemus ja osaaminen ehkäisevässä päihdetyössä ja päihdepolitiikassa.

Elämäntapaliiton,Terveys ry:n ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toiminnassa on ollut keskenään erilaisia painotuksia,jotka nyt yhdistyvät EHYT ry:ssä. Tämä luo uudelle järjestölle vankan pohjan toimia myös laajemmin ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteisen äänen kokoajana. Elämäntapaliitto, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry siirtävät EHYT ry:lle toimintansa ja toiminta-avustuksensa vuoden vaihteessa. Henkilöstö siirtyy uuteen järjestöön vanhoina työntekijöinä.

Toimintansa aloittaessaan EHYT ry:llä on noin 60 työntekijää ja sen vuosibudjetti on noin viisi miljoonaa euroa. Keskustoimiston ohella järjestöllä on toimintaa eri puolilla Suomea. Elämäntapaliitolla ja Terveys ry:llä on yhteensä yli sata jäsenyhdistystä, joilla on mahdollisuus liittyä uuden järjestön jäseniksi ilmoittamalla siitä vuoden loppuun mennessä.

EHYT:n ry:n puheenjohtajaksi 2011 - 2014 valittiin THL:n ylijohtaja Erkki Vartiainen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä. Liittovaltuuston johdossa aloittaa Antti Holopainen ja varapuheenjohtajana Arja Jääskeläinen. EHYT ry:n toiminnanjohtaja on Elämäntapaliiton Sari Aalto-Matturi. Terveys ry:n Kristiina Hannulasta tulee uuden järjestön kohtaavasta työstä ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta vastaava johtaja ja EOPH:n Kari Vuorisesta innovaatio- ja talousjohtaja.
 

Go to top