Hyvinvoiva opppimisyhteisö OPH strategisena kehitysalueena

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetushallituksen strategia ”Osaaminen ja sivistys 2020” on ilmestynyt. Strategia kiteyttää koulutuksen kehittämisviraston näkemykset suomalaisen opetuksen ja oppimisen lähitulevaisuuden haasteista.

Strategia visioi koulutuksen tahtotiloja eri koulutusmuodoissa sekä elinikäisessä oppimisessa vuoteen 2020 mennessä ja asettaa seitsemän kehitysaluetta. Strategia hahmottaa koulutusjärjestelmän kehittämisessä tarvittavia toimia osaamisen pääoman kasvattamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi sekä mielekkään oppimisen ja hyvinvoivan oppimisyhteisön kehittämiseksi.

Osaaminen ja sivistys 2020 -julkaisun voi ladata OPH:n sivuilta.

Valtionavustuksia hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen

Strategiseten linjausten, ohjauksen ja koulutuksen lisäksi OPH tukee hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämistä myöntämällä koulutuksen järjestäjien kehittämishankkeisiin valtionavustuksia. Moniammatillisen ohjaus ja opiskelijahuollon kehittämisen avustusta on tulevalle lukuvuodelle myönnetty 9 koulutuksen järjestäjälle ja Ammattiosaajan työkykypassin toimeenpanon tukea 20 koulutuksen järjestäjälle.

Myönteiset päätökset valtionavustuksista ammatilliseen peruskoulutukseen löytyvät OPH:n sivuilta.

Go to top