Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista

SAKU ry:n Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeessa on kehitetty hyvinvoivan oppimisympäristön malli ja sitä tukeva itsearvioinnin ja kehittämisen tarkistuslista.

Tarkistuslista on laadittu Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) terveyttä edistävän koulun tarkistuslistan pohjalta, soveltaen sitä toisen asteen ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Tarkistuslistan laatimiseen ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, OKKA-säätiö, AMKE ry, Etelä-Karjalan ammattiopisto, Kainuun ammattiopisto, Satakunnan ammattiopisto ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Tarkistuslista on tarkoitettu pohjaksi, jota sen käyttöön ottanut koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos muokkaa omiin käytäntöihinsä sopivaksi. Tarkistuslistan virallinen julkaiseminen tapahtuu ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivillä Tampereella23.11.2011.

Go to top