Kansalaisinfossa tehtiin avauksia ja yhteisiä linjauksia

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto kokoontui 24.5. Eduskunnan Pikkuparlamenttiin keskustelemaan järjestöjen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä ammatillisessa koulutuksessa.

Keskustelutilaisuuden oli kutsunut koolle kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk). Kansanedustajista Paloniemen lisäksi keskusteluun osallistui sivistys- ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sanna Lauslahti (kok). Kahden tunnin vilkkaan hyvinvointikeskustelun aikana tehtiin useita merkittäviä avauksia, joilla voidaan entisestään vahvistaa järjestöjen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen leviämistä.

Koulutuksen järjestäjille tarvitaan hyvinvointi-indeksi
Koulutuksen järjestäjän näkökulmaa tilaisuudessa edustanut Koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja ja AMKE ry:n varapuheenjohtaja Sampo Suihko toivoi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoilta selkeää hyvinvointityön määrittelyä ja mittaristoa, jota voidaan käyttää koulutuksen järjestäjien tulosrahoituksen yhtenä mittarina. Kepilläkin koulutuksen järjestäjiä voidaan pakottaa, mutta porkkana on mieluisampi tavoitella. Hyvinvoinnin edistäminen on osa koulutuksen järjestäjien perustehtävää ja Suihkon mukaan koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Tästä johtuen Suomessakin pitäisi päästä Tanskan malliin, eli koulutuksen järjestäjällä pitäisi olla koulutuspaikan järjestämisen velvollisuus kaikille koulutukseen pyrkijöille.

Yhteistyö on tervetullutta
Keskusteluissa kävi selväksi, että järjestöjen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyölle on tarvetta ja nuorten terveyserojen kaventumisen talkoisiin tarvitaan kaikkien panosta. Helsingin kaupungin opetusviraston palvelupäällikkö Arja Kukkonen haastoi järjestöjä yhteistyöhön erityisesti ilman koulutuspaikkaa jäävien nuorten toiminnan järjestämiseen ja ohjaamiseen.

Nuorten hyvinvointiohjelmalle on tilaus
Yhteistyön tehostamisessa laajat ohjelmakokonaisuudet ovat niin rahoittajien kuin toimijoiden näkökulmasta toivottavia hankkeiden tulosten juurruttamiseksi perustoimintaan. Raha-automaattiyhdistyksen avustusosaston osastopäällikkö Mika Pyykkö perääntkuulutti OKM:n ja STM:n rahoitusosastojen yhteistä foorumia, jossa voidaan sopia yhteisesti rahoitettavasta laajasta nuorten hyvinvointiohjelmasta. Ehdotus sai varauksettoman tuen molemilta tilaisuuteen osalllistuneilta kansanedustajilta. Järjestöillä ja koulutuksen järjestäjillä on nyt tilaisuus osoittaa kykynsä suunnitella ja toteuttaa hallintorajat ylittävä nuorten terveyseroja kaventava hanke.

Katso Kansalaisfoorumin puheenvuoroja You Tuben SAKU-kanvalta.
 

Go to top