KAO:n opiskelijahuoltoryhmistä hyvinvointiryhmiä

Kainuun ammattiopiston opiskelijahuoltoryhmät ovat muuttumassa hyvinvointiryhmiksi. Samalla uudistuvat sekä nuorisoasteen että aikuisopiskelijoiden opiskelun, asumisen ja terveydenhuollon palvelut, jotka niputetaan hyvinvointipalveluiksi. Nimen muuttamisen takana on halu uudistaa toimintatapoja ja mielikuvaa työn korjaavasta luonteesta ennakoivaksi kaikkia opiskelijoita koskevaksi hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nimen ja käytännön työtapojen uudistamista pohdittiin syyskuun viimeisinä päivinä koko koulutuskuntayhtymän vuosittain kokoontuvassa opiskelijahuollon foorumissa - joka siis kokoontui nyt viimeisen kerran vanhalla nimellä. Muutostyön rohkaisijoiksi ja käytännön suunnittelutyön evästäjiksi foorumin puheenjohtajana toiminut johtava kuraattori Matti Ilvonen oli pyytänyt alustajiksi sekä vierailevia luennoitsijoita että talon omaa väkeä. Opetusneuvos Elise Virnes Opetus- ja kulttuuriministeriöstä esitteli valtakunnallisen katsauksen ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon tilaan. Kajaanin kaupungin nuorisosihteeri Eija Pyrrö kertoi uudistuneesta nuorisolaista ja sen vaikutuksista ammattiopiston ja kuntien nuorisotoimien kanssa tehtävään yhteistyöhön. SAKU ry:n projektipäällikkö Ville Virtanen esitti näkökulmia  hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen. KAO:n yleisiä opiskeluhyvinvoinnin linjauksia ja kehyksiä esittelivät vs. johtava rehtori Raimo Sivonen, aikuisopiston rehtori Petra Tolonen, kuraattori Saija Heikkinen ja koulutusjohtaja Helena Hynynen.

Ryhmätyöskentelyvaiheessa arvioitiin aikaisempia käytäntöjä ja sovittiin yksiköiden ja koulutusalakohtaisten uusien hyvinvointiryhmien kokoonpanot, ryhmiin kuuluvien jäsenten roolit, ryhmien toimintatavat, vuoden 2012 teemat ja tärkeimmät kehittämiskohteet. Lähes 50 osallistujan foorumi oli yksimielinen siitä, että hyvinvointi on tärkeä näkökulma ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa ja hyvään tulokseen päästään vain moniammatillisella yhteistyöllä. Kainuun ammattiopistolla hyvinvointipalvelujen toteuttaminen onkin linjattu siten, että kaikilla ammattiopistossa työskentelevillä on vastuu opiskelijan hyvinvoinnin toteutumisesta ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelijan hyvinvointipalvelujen tavoitteena on tukea opiskelijaa kohti ammatillisuutta ja oman elämän tasapainoista hallintaa.

Kainuun ammattiopiston hyvinvointipalveluihin voi tutustua KAO:n kotisivuilla.
 

Go to top