Kuraattoripäivien teemana yhteisöllisyys ja kulttuuri

Kuudennet valtakunnalliset ammatillisten oppilaitosten kuraattoripaivat jarjestetaan Turussa, Euroopan kulttuuripääkaupungissa 13. - 14.10.2011. Päivien teemoiksi on valittu yhteisöllisyys ja kultttuuri.

Päivien työrauhan julistaa Turun apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto ja opetushallinnon tervehdyksen päiville tuo opetusneuvos Elise Virnes.

Ensimmaisenä seminaaripaivänä yhteisöllisyyteen paneudutaan rautaisten luennoitsijoiden, tähtieteiden professori Esko Valtaojan, psykologi Minna Martinin ja psykoterapiakouluttaja Tarja Koffertin johdattelemina.

Luentojen antia sulatellaan kulttuurikierroksilla, joita on osallistujille tarjolla kolme erilaista vaihtoehtoa omien kiinnostusten ja mieltymysten mukaan. Iltajuhla kokoaa taas kuraattorit yhteen.

Toisena päivänä yhteisollisyysteemaa jatketaan ryhmäytymisen ja moniammatillisen osaamisen myotä. Päivän asiantuntijoita ovat opetusneuvos Kalevi Kaipio ja psykologi Miia Lappalainen.

Lisätietoa: www.kuraattorit.net

Go to top