Lasten ja nuorten terveys kuntien strategiseksi painopistealueeksi

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja kuntaliiton yhteistyönä julkaisemat Tiedä ja toimi -kortit on tarkoitettu tukiaineistoksi erityisesti kuntien luottamus- ja virkamiesjohdolle sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Korttien aiheina ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen liittyvät teemat kunnallisen päätöksen teon näkökulmasta. Kussakin kortissa esitellään yksittäinen teemaan liittyvä aihe tiiviisti ja ajatuksia herättävästi. Yksittäisistä korteista muodostuu korttisarja, josta voi poimia tilanteeseen kulloinkin sopivat kortit käyttöönsä.

Savuttomat kasvu- ja kehitysympäristöt turvataan yhteistyöllä

Tuoreimmassa Tiedä ja toimi -kortissa korostetaan kuntien ja kuntayhtymien vaikutusmahdollisuuksia savuttomien kasvuympäristöjen turvaamisessa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on perheen ohella parhaat mahdollisuudet tukea lasten ja nuorten tupakoimattomuutta. Hallintokunnat tuottavat lapsille, nuorille ja perheille palveluita. Kunnat ja kuntayhtymät omistavat, hallitsevat tai ylläpitävät lähes kaikkia lasten ja nuorten elinympäristöjä. Työntekijät kohtaavat eri yhteyksissä lähes jokaisen kunnassa asuvan lapsen ja nuoren, näyttäen omalla toiminnallaan ja asennoitumisellaan esimerkkiä tupakoinnin suhteen.

Terveys 2015 -ohjelman periaatteiden mukaan lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen kunnassa koostuu eri hallintokuntien toimenpiteistä. Erityisen hyvät vaikutusmahdollisuudet kunnalla on sosiaali- ja terveystoimessa, sivistystoimessa ja vapaa-ajan toimessa. Tiedotus, koulutus, valvonta sekä vieroituspalvelutarjonta toteutetaan parhaiten eri toimijoiden paikallisena tai seutukunnallisena yhteistyönä. Kunnan julistautuminen savuttomaksi luo vahvan perustan toiminnalle.

Savuttomuutta käsittelevä Tiedä ja toimi -kortti on tämän tiedotteen liitteenä. Aikaisemmin julkaistut kortit löytyvät THL:n Kaventajat -sivuston materiaalipankista.

Go to top