Määrätietoisen tupakoinnin vastaisen työn tulokset näkyvät koulumaailmassa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Kouluterveyskyselyn mukaan tupakoimattomien nuorten osuus on kasvanut selvästi 2000-luvun aikana. Vuoden 2011 kyselyssä hieman alle puolet peruskoululaisista ja lukiolaisista sekä noin neljäsosa ammattiin opiskelevista ilmoitti, ettei ole tupakoinut koskaan.

Kyselyn tulokset osoittavat, että oppilaitoksissa määrätietoisesti tehty savuttomuuden edistämistyö sekä 2010 voimaan astuneet tupakkalain uudet säädökset ovat kantaneet hedelmää.  Nykyään on kokonaan kiellettyä tupakoida perusopetusta, lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla oppilaiden iästä riippumatta. Kielto koskee niin oppilaita, henkilökuntaa kuin täysin ulkopuolisiakin henkilöitä. 

Kyselyyn vastanneet kertoivat tupakointirajoitusten ja tupakoinnin valvonnan kiristyneen merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana toisen asteen oppilaitoksissa. Suurinta muutos oli ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden opiskelijoista 61 prosenttia kertoi, että tupakointi oppilaitoksessa oli kielletty kokonaan. Kaksi vuotta aiemmin osuus oli vain 18 prosenttia.

Lue koko THL:n tiedote.

Go to top