Materiaalia hyvinvointityöhön

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hyvinvointiverkoston toimintaan osallistuvat järjestöt ovat tuottaneet monipuolista materiaalia, joka soveltuu järjestöjen oman toiminnan ohella myös ammatillisessa koulutuksessa käytettäväksi. Osa materiaaleista on otettavissa suoraan opetuskäyttöön, osa on hyvinvointityötä tekevälle henkilöstölle tarkoitettua virikemateriaalia.

Nuori Suomi
on tuottanut yhdessä koulutuskeskus Tavastian sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yksikön kanssa sähköisen opetusmateriaalin ammatillisen toisen asteen oppilaitosten opettajille. Värikäs ja visuaalisesti innostava lasten liikunnan opetusmateriaali on helppo integroida eri alojen opetussuunnitelmiin.

Ensisijaisesti opetusmateriaali on tarkoitettu lähihoitajakoulutukseen (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma/osaamisala), mutta on hyödynnettävissä myös muissa tutkinnoissa, kuten esimerkiksi perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa, koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnossa ja koululaisten aamu- ja iltapäiväohjaajan ammattitutkinnossa.

Opettajille uusi materiaali tarjoaa innostavia ja vaikuttavia ratkaisuja sekä apua opetuksen suunnitteluun. Opiskelijoille materiaali antaa monipuolisen kuvan lasten liikunnasta ja ohjaa opiskelijaa lasten liikunnan tiedon lähteille. Lataa esite

Nuori Suomi ry: www.nuorisuomi.fi
Nuori Suomi ry:n materiaalit: www.nuorisuomi.fi/nuorisuomimateriaalit

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry (LIITO)
on tuottanut monipuolista materiaalia liikunnan ja terveystiedon opetuksen tueksi. Käytännön ohjaustoimintaan tarkoitetut materiaalit ovat pääosin DVD-tallenteita, joita täydentävät opintomonisteet. LIITO ry:n materiaalimyynnistä löytyy myös OPH:n ja LIKESin julkaisuja.

LIITO ry: www.liito.fi
LIITO ry:n materiaalit: www.liito.fi/materiaalit

Nuorten Akatemia
tukee nuorten osallisuuden edistämistä Note-, Mahis- ja Homma-toiminnalla. Opetushenkilöstölle tuotettujen materiaalien ja toimintamallien ohella Nuorten Akatemia on huomioinut asuntola- ja vapaa-ajanohjaajat.

Nuori tekee, ohjaaja tukee – Asuntolaohjaajan opas sisältää hyviä käytäntöjä ja käytännön kokemuksia siitä, miten nuoria voi auttaa ja kannustaa tekemään itse ja toimimaan aktiivisesti asuntolassa. Materiaalissa saa tukea niin asuntolaohjaajan roolin hahmottamiseen, asuntolan vuoden suunnitteluun, turvallisen ryhmän rakentamiseen kuin nuorten oman toiminnan tukemiseenkin. Materiaalin voi ladata Nuorten Akatemian asuntolatoiminnan sivuilta.

Nuorten Akatemia: www.nuortenakatemia.fi
Note -materiaalit: www.nuortenakatemia.fi/Opettajalle/Materiaalit

Nuorisoasuntoliiton
kehittämä Asumisen ABC –materiaali on suunnattu itsenäistymisen kynnyksellä oleville nuorille. Materiaali sisältää nettisivut, kalvosarjan, tehtäviä ja harjoituksia. Opetusmateriaali sopii hyvin ammattikoulujen ja lukioiden viimeisen vuoden opo-tunneille ja esimerkiksi työpajoihin ja valmentavaan koulutukseen. Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksestä voi myös tilata ilmaiseksi Asumisen ABC -kouluttajan pitämään oppitunnin.

Nuorisoasuntoliitto ry:www.nal.fi
Asumisen ABC-materiaali: www.asumisenabc.fi

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö
ylläpitää kansallista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Sertifioinnin nettisivuille on koottu laaja materiaalipankki koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerien ja sivujen työkalujen avulla oppilaitos voi laatia kestävän kehityksen ohjelman, jolla parannetaan oppilaitoksen ympäristöasioiden hallintaa tai esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden näkökohtia kuten turvallisuutta, henkilöstön ja oppilaitosten hyvinvointia sekä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä. Sivuilta löytyy lisäksi paljon työkaluja opetuksen arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Sivuilla kerrotaan myös, miten oppilaitos voi hakea kestävän kehityksen sertifikaattia ja mistä saa lisätukea kestävän kehityksen työlle.

OKKA-säätiö: www.okka-saatio.com
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi: www.koulujaymparisto.fi

Go to top