Nuorten seksuaaliterveys -verkosto

Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveys –verkosto on avoinna kaikille kunnallisille, yritys-, oppilaitos- ja järjestötahoille, jotka haluavat sitoutua yhdessä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen valtakunnallisesti ja verkostoitua toisten toimijoiden kanssa.

Väestöliiton käynnistämän Nuorten seksuaaliterveys -verkoston päämääränä on edistää nuorten seksuaaliterveyden toteutumista valtakunnallisesti. Keskeisinä painopisteinä on vaikuttaa seksuaalikasvatuksen laatuun, vahvistaa seksuaalikasvattajien osaamistasoa ja lisätä yleisellä tasolla nuorten tietotaitoa seksuaaliterveydestä.

Oppilaitoksen näkökulmasta verkosto tukee konkreettisesti sekä terveydenhoitajien että terveystiedon opettajien työtä ja on siten osa hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuuden edistämistä. Verkostoon liittymisen ohjeet löytyvät Väestöliiton sivuilta.

Verkoston ensimmäiseen tapaamiseen elokuussa 2010 osallistui 65 seksuaaliterveydestä kiinnostunutta ammattihenkilöä. Verkoston toinen tapaaminen järjestetään Helsingissä 8.2. Verkostotapaamista voi seurata myös internetin kautta osoitteessa http://www.videonet.fi/vaestoliitto/20110208.

Verkoston toimintaa tukee ammattihenkilöille tarkoitettu nuorten seksuaaliterveyden verkkofoorumi. Sivuilla on asiatiedon lisäksi mahdollisuus myös reaaliaikaiseen asiantuntijakonsultaatioon sekä keskusteluun muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Lisätietoja verkostosta löytyy Väestöliiton sivuilta. Verkoston koordinaattoreina Väestöliitossa toimivat järjestöpäällikkö Kari Lankinen ja kehittämispäällikkö Tuulia Aho.

Go to top