Nuorten seksuaaliterveys -verkosto

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Väestöliiton Nuorten seksuaaliterveys –verkosto on avoinna kaikille kunnallisille, yritys-, oppilaitos- ja järjestötahoille, jotka haluavat sitoutua yhdessä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen valtakunnallisesti ja verkostoitua toisten toimijoiden kanssa.

Väestöliiton käynnistämän Nuorten seksuaaliterveys -verkoston päämääränä on edistää nuorten seksuaaliterveyden toteutumista valtakunnallisesti. Keskeisinä painopisteinä on vaikuttaa seksuaalikasvatuksen laatuun, vahvistaa seksuaalikasvattajien osaamistasoa ja lisätä yleisellä tasolla nuorten tietotaitoa seksuaaliterveydestä.

Oppilaitoksen näkökulmasta verkosto tukee konkreettisesti sekä terveydenhoitajien että terveystiedon opettajien työtä ja on siten osa hyvinvoivan oppimisympäristön kokonaisuuden edistämistä. Verkostoon liittymisen ohjeet löytyvät Väestöliiton sivuilta.

Verkoston ensimmäiseen tapaamiseen elokuussa 2010 osallistui 65 seksuaaliterveydestä kiinnostunutta ammattihenkilöä. Verkoston toinen tapaaminen järjestetään Helsingissä 8.2. Verkostotapaamista voi seurata myös internetin kautta osoitteessa http://www.videonet.fi/vaestoliitto/20110208.

Verkoston toimintaa tukee ammattihenkilöille tarkoitettu nuorten seksuaaliterveyden verkkofoorumi. Sivuilla on asiatiedon lisäksi mahdollisuus myös reaaliaikaiseen asiantuntijakonsultaatioon sekä keskusteluun muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Lisätietoja verkostosta löytyy Väestöliiton sivuilta. Verkoston koordinaattoreina Väestöliitossa toimivat järjestöpäällikkö Kari Lankinen ja kehittämispäällikkö Tuulia Aho.

Go to top