Päivitettyä tietoa täydennyskoulutuksista

Täydennyskoulutukset ovat erinomainen tapa kehittää omaa ammattitaitoa ja tavata kolleegoja. Hyvinvointityötä tukevaa täydennyskoulutusta on kevään aikana tarjolla eri opettaja- ja henkilöstöryhmille mm. Helsingissä, Järvenpäässä ja Jyväskylässä.

Hyvinvoivan oppilaitoksen kehittäminen ja opiskelijan psyykkinen tukeminen (4 op)

Koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja.

Lähiopetuspäivät ovat 25.1., 17.2., 22.3.ja 7.4.
Koulutuspaikka: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö sekä opiskelijahuollon edustajat.
Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on suunnata osallistujien huomio opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistäviin tekijöihin. Tavoitteena on myös kehittää osaamista psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistamisessa ja tukemisessa.
Sisältö:
- mielenterveys voimavarana
- mielen hyvinvointia edistävät ratkaisut ja menetelmät
- mielenterveyden häiriöt, toimintakyky ja kuntoutumien
- opiskelijan psyykkisten tuen tarpeiden ilmeneminen ja tukimuodot ammatillisessa oppilaitoksessa
- varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen
- opiskelijahuolto opiskelijan tukena ja yhteistyökäytännöt
- ohjauksen keinoja eri psyykkisissä häiriöissä
- oppilaitoksen ulkopuolinen tuki ja yhteistyötahot
Lisätietoa: kurssiesitteessä ja koulutussuunnittelija Kristiina Luukkonen p. (09) 2920 1479

Valmistavien ja valmentavien koulutusten kehittämispäivät
– ammatillinen koulutus

Ajankohta: 16.-17.2.2011
Paikka: Helsinki, Paasitorni
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat, opinto-ohjaajat, rehtorit ja muu oppilaitosten henkilökunta sekä peruskoulujen opinto-ohjaajat, työpaikkaohjaajat, koulutuksen järjestäjät, kuntien opetustoimen virkamiehet ja luottamushenkilöt.
Tavoite: Perehtyä ei-tutkintoon johtavien ammatillisten koulutusten yhteisiin piirteisiin, saada valmiuksia ohjata opiskelijoita sopivaan koulutukseen sekä järjestää koulutusta opetussuunnitelman perusteiden mukaa.
Sisältö:
Ei-tutkintoon johtavat koulutukset, niiden lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet:
- ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti)
- maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
- vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa
- kotitalousopetus
Lisätietoa OPH:n koulutuskalenterissa

Liikunta opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn edistämisessä (3 op)

Uusi ajankohta:  24. - 25.3.2011 ja 13.5.2011
Koulutuspaikka: Jyväskylä
Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen liikuntaa opettavat opettajat
Lisätietoa:  www.peda.net/polku/loot

Go to top