Päivitettyä tietoa täydennyskoulutuksista

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Täydennyskoulutukset ovat erinomainen tapa kehittää omaa ammattitaitoa ja tavata kolleegoja. Hyvinvointityötä tukevaa täydennyskoulutusta on kevään aikana tarjolla eri opettaja- ja henkilöstöryhmille mm. Helsingissä, Järvenpäässä ja Jyväskylässä.

Hyvinvoivan oppilaitoksen kehittäminen ja opiskelijan psyykkinen tukeminen (4 op)

Koulutuksessa on vielä vapaita paikkoja.

Lähiopetuspäivät ovat 25.1., 17.2., 22.3.ja 7.4.
Koulutuspaikka: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Kohderyhmä: Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö sekä opiskelijahuollon edustajat.
Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on suunnata osallistujien huomio opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistäviin tekijöihin. Tavoitteena on myös kehittää osaamista psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistamisessa ja tukemisessa.
Sisältö:
- mielenterveys voimavarana
- mielen hyvinvointia edistävät ratkaisut ja menetelmät
- mielenterveyden häiriöt, toimintakyky ja kuntoutumien
- opiskelijan psyykkisten tuen tarpeiden ilmeneminen ja tukimuodot ammatillisessa oppilaitoksessa
- varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen
- opiskelijahuolto opiskelijan tukena ja yhteistyökäytännöt
- ohjauksen keinoja eri psyykkisissä häiriöissä
- oppilaitoksen ulkopuolinen tuki ja yhteistyötahot
Lisätietoa: kurssiesitteessä ja koulutussuunnittelija Kristiina Luukkonen p. (09) 2920 1479

Valmistavien ja valmentavien koulutusten kehittämispäivät
– ammatillinen koulutus

Ajankohta: 16.-17.2.2011
Paikka: Helsinki, Paasitorni
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat, opinto-ohjaajat, rehtorit ja muu oppilaitosten henkilökunta sekä peruskoulujen opinto-ohjaajat, työpaikkaohjaajat, koulutuksen järjestäjät, kuntien opetustoimen virkamiehet ja luottamushenkilöt.
Tavoite: Perehtyä ei-tutkintoon johtavien ammatillisten koulutusten yhteisiin piirteisiin, saada valmiuksia ohjata opiskelijoita sopivaan koulutukseen sekä järjestää koulutusta opetussuunnitelman perusteiden mukaa.
Sisältö:
Ei-tutkintoon johtavat koulutukset, niiden lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet:
- ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti)
- maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
- vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa
- kotitalousopetus
Lisätietoa OPH:n koulutuskalenterissa

Liikunta opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn edistämisessä (3 op)

Uusi ajankohta:  24. - 25.3.2011 ja 13.5.2011
Koulutuspaikka: Jyväskylä
Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen liikuntaa opettavat opettajat
Lisätietoa:  www.peda.net/polku/loot

Go to top