Selvitys ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta

Opetushallitus laatii kuluvan talven aikana selvityksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä maksuttomissa asuntoloissa.

Selvityksen tarkoituksena on saada tietoa opiskelija-asuntoloiden nykytilanteesta ja keskeisistä kehittämistarpeista. Selvitys toteutetaan kyselyillä, joiden  kohderyhmänä ovat opiskelijat, asuntolaohjaajat sekä koulutuksen järjestäjien johdon edustajat.

Selvitystä tehdään Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Kyselyiden teknisen osuuden ja tulosten raportoinnin toteuttaa DiaLoog-tutkimuspalvelut. Selvitystyön yhteyshenkilöinä toimivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä Anne Eteläaho, puh. 044 725 0106 ja DiaLoog-tutkimuspalveluissa Jukka Vehviläinen  puh. 040 542 7009.

SAKU ry osallistuu kyselyn toteutukseen levittämällä tietoa kyselystä kohdistamalla kyselyn kohderyhmille omia verkostojaan hyödyntäen. Ensimmäisessä vaiheessa kysely on lähetetty asuntola- ja vapaa-ajanohjaajille sekä rehtoreille. SAKU ry:n toimistolla kyselystä ja kyselyn tulosten tiedottamisesta ja levittämisestä vastaa Ville Virtanen p. 020 755 1016. 

Kysely löytyy osoitteesta: https://digiumenterprise.com/answer/?sid=613175&chk=BVFHN6ZU

Go to top