Selvitys ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Opetushallitus laatii kuluvan talven aikana selvityksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asumisesta koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä maksuttomissa asuntoloissa.

Selvityksen tarkoituksena on saada tietoa opiskelija-asuntoloiden nykytilanteesta ja keskeisistä kehittämistarpeista. Selvitys toteutetaan kyselyillä, joiden  kohderyhmänä ovat opiskelijat, asuntolaohjaajat sekä koulutuksen järjestäjien johdon edustajat.

Selvitystä tehdään Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä. Kyselyiden teknisen osuuden ja tulosten raportoinnin toteuttaa DiaLoog-tutkimuspalvelut. Selvitystyön yhteyshenkilöinä toimivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä Anne Eteläaho, puh. 044 725 0106 ja DiaLoog-tutkimuspalveluissa Jukka Vehviläinen  puh. 040 542 7009.

SAKU ry osallistuu kyselyn toteutukseen levittämällä tietoa kyselystä kohdistamalla kyselyn kohderyhmille omia verkostojaan hyödyntäen. Ensimmäisessä vaiheessa kysely on lähetetty asuntola- ja vapaa-ajanohjaajille sekä rehtoreille. SAKU ry:n toimistolla kyselystä ja kyselyn tulosten tiedottamisesta ja levittämisestä vastaa Ville Virtanen p. 020 755 1016. 

Kysely löytyy osoitteesta: https://digiumenterprise.com/answer/?sid=613175&chk=BVFHN6ZU

Go to top