Täydennyskoulutusta liikunnanopettajille

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja normaalikoulu järjestävät ammatillisessa koulutuksessa liikuntaa opettaville opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden "Liikunta opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn edistämisessä" (3 op).

Koulutuksen lähtökohtana on kehittää liikunnanopetusta, jonka pyrkimyksenä on opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn edistäminen. Opetuksessa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden ammatilliseen suuntautumiseen.

Koulutus koostuu luennoista, liikunnallisista harjoitteista, ryhmätöistä ja verkko-opiskelusta. Koulutus sisältää myös koulutuksen aikana laadittavan kehittämistehtävän (liikunnan arvioinnista ja suunnittelusta). Kontaktiopetusta on yhteensä 28 h ja omatoimista työskentelyä 50 h. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta.

Koulutuksen uusi ajankohta on 24. - 25.3. ja 13.5.2011. Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa www.peda.net/polku/loot ja liitteenä olevassa kutsussa (pdf-tiedosto).

Go to top