Täydennyskoulutusta liikunnanopettajille

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja normaalikoulu järjestävät ammatillisessa koulutuksessa liikuntaa opettaville opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden "Liikunta opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn edistämisessä" (3 op).

Koulutuksen lähtökohtana on kehittää liikunnanopetusta, jonka pyrkimyksenä on opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn edistäminen. Opetuksessa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden ammatilliseen suuntautumiseen.

Koulutus koostuu luennoista, liikunnallisista harjoitteista, ryhmätöistä ja verkko-opiskelusta. Koulutus sisältää myös koulutuksen aikana laadittavan kehittämistehtävän (liikunnan arvioinnista ja suunnittelusta). Kontaktiopetusta on yhteensä 28 h ja omatoimista työskentelyä 50 h. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta.

Koulutuksen uusi ajankohta on 24. - 25.3. ja 13.5.2011. Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa www.peda.net/polku/loot ja liitteenä olevassa kutsussa (pdf-tiedosto).

Go to top