Terveyden ja hyvinvoinnin toimenpide-ehdotuksia ammatilliseen koulutukseen

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta laati kolmivuotisen toimikautensa päätteeksi julkaisun toimenpide-ehdotuksista, joiden avulla se tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Toimenpide-ehdotuksissa oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen nousee esille avainalueena.

Neuvottelukunnan julkaisussa on oppilas- ja opiskelijahuollolle asetettu tavoitetila ja neljään kategoriaan jaetut toimenpide-ehdotukset. Tavoitteista ensimmäisenä on kirjattu palvelujen tasa-arvoinen saatavuus koko maassa riippumatta kouluasteesta, maantieteellisestä sijainnista tai oppilaitoksen koosta. Tämä ei ole mahdollista ilman riittävää henkiöstöresurssointia ja monialaisen yhteistyön sujuvuuden edistämistä kehittämällä työmenetelmiä mm. tiedonkulusta ja salassapitovelvollisuudesta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Neuvottelukunta on asettanut oman tavoitteensa ja kolmeen pääkohtaan jaetut toimenpide-ehdotukset myös opiskeluterveydenhuollon kehittämiseksi. Opiskeluterveydenhuollon osalta kehittämisehdotukset painottuvat kansallisiin ratkaisuihin, joilla koordinoidaan ja ohjataan palvelujen tasa-arvoista toteutumista ja tutkimustoimintaa.

Juuri käynnistyneen Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen ohjelman valtionavustusta hakeville toimijoille  neuvottelukunnan julkaisu on erinomainen suunnittelun apuväline. Kun läpäisyn tehostamisen hankkeissa huomioidaan myös oppilaan ohjauksen näkökulma ja opiskelijapalveluja käsitellään kokonaisuutena, päästään aidosti monialaiseen yhteistyöhön ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointisuunnitteluun

Haasteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseksi on hyödyllistä pohtia asiaa myös elinkaariajattelun näkökulmasta ja kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. STM on huhtikuussa julkaissut omat linjauksensa kansalaisjärjestöjen kumppanuustoiminnasta sosiaali- ja terveysalalla.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Hyvää vointia. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tiivistelmäraportti

Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset

Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt sosiaali- ja terveysministeriön kumppaneina. STM:n järjestöpoliittiset linjaukset

teksti:
Ville Virtanen
SAKU ry, projektipäällikkö

 

Go to top