THL avasi Kaventajat-verkkopalvelun

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusi Kaventaja-verkkopalvelu haastaa päättäjät, viranhaltijat ja eri alojen ammattilaiset tunnistamaan omassa työssään väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot ja kääntämään erojen kasvun laskuun.

Suomalaisten hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat, vaikka tavoitteet ovat olleet jo pitkään päinvastaiset. Kaventaja tukee sitä työtä, jota monin paikoin tehdään hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on yhteistyötä, jossa kaikilla on oma rooli. Vain yhteen hiileen puhaltamalla saadaan aikaan tuloksia.

Kaventajassa on jokaiselle jotakin

Kaventajaan tutustuminen kannattaa aloittaa vaikkapa etusivun oikopoluista. Niistä löytyvät tiiviit koostesivut kullekin käyttäjäryhmälle keskeisimmästä tiedosta. Jos haluat tietää, mitä hyvinvointi- ja terveyserot ovat, aloita osiosta Eriarvoisuus. Jos taas kaipaat perusteluja sille, miksi hyvinvointi- ja terveyserot ovat ongelma ja miksi niitä kannattaa kaventaa, tutustu osioon Miksi eroja on kavennettava.

Mikäli aihe on sinulle jo entuudestaan tuttu, voit aloittaa vaikkapa Kuka kaventaa -osiosta. Sieltä löydät tietoa eri toimijoiden roolista erojen kaventamisessa. Kaventajan keinot -osio on verkkopalvelun sydän. Sinne on koottu kaventamistyön välineitä: työkaluja, esimerkkejä toimintatavoista ja tukimateriaaleja.

Kaventajat sivuston osoite on www.thl.fi/kaventaja

Kapeneeko kuilu -tilannekatsaus

"Kapeneeko kuilu" on tilannekatsaus terveyserojen kaventamisesta Suomessa 2007–2010. Raporttiin on koottu sosioekonomisten terveyserojen kaventamisen kannalta keskeisiä kuluvan hallituskauden aikana käynnissä olevia toimenpiteitä Suomessa. Raportissa tarjotaan myös toimenpidesuosituksia seuraavaan hallitusohjelmaan. Lisäksi raportissa on kuvattu Kansallisen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman viidentoista toimenpiteen etenemisen tilanne.

[Tiedotteen tekstit lähteestä www.thl.fi]

Go to top