Timmit-kirjaa on täydennetty arvioinnin työkalulla

Syyskuussa 2011 ilmestynyt ammatillisen koulutuksen terveystiedon oppikirja Timmit soveltuu ammattioppilaitosten terveystiedon pakollisen ja vapaavalintaisten kurssien opetukseen. Kirjan 60 aihealuetta ovat aakkosjärjestyksessä, eli kirja toimii myös hakuteoksena. Toimituksellinen ratkaisu mahdollistaa oppikirjan käytön terveystiedon integroinnissa ammattiaineisiin.

Julkaisua on täydennetty laatimalla kirjan sisältöön perustuva tasotesti, jonka tilaajat saavat tilaajaetuna käyttöönsä. Sähköistä testiä voi käyttää kokeena oppilaiden terveystietojen arvioimiseksi. 

Tasotestissä on 150 oppikirjan sisältämää väittämää esitettynä joko oikein tai väärin. Oikeat vastaukset on merkitty listaan. Lista vastauksineen voidaan jakaa tunnilla oppilaille ja esitettyjä väittämiä voidaan käsitellä yhdessä. Kokeeseen opettaja voi valita sähköisestä listasta 30 väittämää ja lisätä halutessaan omia kysymyksiään.

Testin saa käyttöönsä tilauksen yhteydessä merkitsemällä henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen perään sanan ”kyllä”. Timmit - ammattinuoren terveystieto oppikirja on myynnissä kirjakaupoissa ja sen voi tilata myös kustantajan Senergia Oy:n sivujen kautta.

Go to top