Toiminta- ja työkykyvalmennuksen koulutusta ammattiopisto Luovissa

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Mun reitti -hankkeessa on kehitetty toimintamalli ja menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden toiminta- ja työkykyvalmennukseen. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta oman toiminta- ja työkyvyn määrittelyssä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Ammattiopisto Luovi järjestää kuluvan vuoden aikana valmentajakoulutuksia Oulussa, Liperissä ja Tampereella.

Mun reitti -hanke

Hankkeen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn ohjauksen ja arvioinnin käytäntöjä sekä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta oman toiminta- ja työkyvyn määrittelyssä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa voimaantumisen tukirakenteita ja moniammatillista yhteistyötä opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Hankkeessa kehitetään opiskelijan toiminta- ja työkyvyn valmennusohjelma ja vahvistetaan voimavarakeskeisyyttä ammatillisessa erityisopetuksessa kouluttamalla henkilöstöä dialogiseen vuorovaikutukseen ja opiskelijaa osallistavaan HOJKS-työskentelyyn.

Mun reitti kuuluu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Opetushallituksen hallinnoimaan kehittämisohjelmaan Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin ja hanke toteutetaan Ammattiopisto Luovin, Työterveyslaitoksen, WinNovan, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n ja Oulun alueen ohjaavien, kuntouttavien ja työllistävien tahojen yhteistyössä. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2009-28.2.2012.

Valmentajakoulutuksen sisällöt ja toteutus

Valmentajakoulutuksessa sisällöt ovat toisen ihmisen aito kohtaaminen, dialogiset työmenetelmät, voimaantumisen mahdollistava toimintaympäristö ja voimavarakeskeisyys. Osallsitujat saavat käyttöönsä valmennusmateriaalin.

Koulutus järjestetään pääasiallisesti Ammattiopisto Luovin Oulun yksikössä. Koulutuksia järjestetään myös Liperissä ja Tampereella ja niitä voi tilata. Koulutus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja

Ammattiopisto Luovin Mun reitti -sivu ja valmentajakoulutusten kalenteri.
 

Go to top