Työpaikan päihdeohjelmaopas

Työterveyslaitos on julkaissut oppaan työpaikkojen päihdeohjelman laatimisen tueksi. Julkaisun nimi on "Päihdeohjelmaopas - malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikoilla". Sen voi tulostaa maksutta TTL:n sivuilta.

Opas on tarkoitettu päihdehaittojen ehkäisyyn, niihin puuttumiseen ja päihdeohjelmien laatimiseen työpaikoilla eettisesti ja lainmukaisesti.

Oppaassa käsitellään ensisijaisesti alkoholihaittoje ehkäisyä, sillä alkoholi on yleisimmin käytetty ja kokonaisvaikutuksiltaan haitallisin päihde. Huumeiden, lääkkeiden, tupakkatuotteiden ja anabolisten streroidien ostaminen, käyttö ja myynti on ohjeistettu lakien avulla. Päihdeohjelma tukee ja ohjaa paitsi alkoholin, myös muiden päihteiden käytön ehkäisyä sekä toiminpiteitä, jos niiden käyttöä ilmenee työpaikalla.

Oppaan ja tekstimuotoisen muokattavissa oleva mallipäihdeohjelmavoi ladata osoitteesta:
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sivut/paihdeohjelmaopas.aspx

Go to top