Allianssi julkaisi Nuorista Suomessa -aineiston

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin viidettä kertaa julkaisema Nuorista Suomessa -aineisto kokoaa tilastotietoja nuorista, heidän asemastaan ja elinoloistaan sekä nuorisotyöstä.

Nuorista Suomessa –aineisto vastaa kysymykseen "mitä suomalaisille nuorille kuuluu". Tämänkertainen aineisto sisältää mm. nuorten hyvinvoinnin eri osa-alueita tulkitsevia asiantuntijoiden kirjoituksia. Aineistosta ilmenee, että valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja terveydentilaansa. Työn arvostus on korkeaa ja työpaikkaan sitoutuminen lisääntynyt. Kuitenkin osalla nuorista menee aiempaa huonommin, tästä syystä sekä hallituksen lupaamaa nuorisotakuuta että presidentin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen esittämiä arkikeinoja tarvitaan. Taloudellisen taantuman ja muiden kriisien vaikutukset näkyvät nuorissa ja lapsissa.

Nuorten kasvavaksi ongelmaksi tilastot osoittavat mielenterveysongelmat. Signaalit nuorten pahoinvoinnista on otettava vakavasti, mutta Allianssin mukaan vain huonosti voiviin ei tule keskittyä. Ennemmin tulee panostaa ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön, jonka kautta voidaan lisätä kaikkien nuorten elämänhallintaa. Ennaltaehkäisevät toimet tulevat loppujen lopuksi paljon halvemmiksi yhteiskunnalle kuin korjaavat toimet. Nuorille itselleen on annettava valta vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

 
Lisätietoa aineistosta löytyy Allianssin verkkosivuilta
 
Julkaisua voi tilata osoitteesta tiedotus@alli.fi tai sen voi ladata tästä linkistä.
Go to top