Asuntolakurssilta taitoja asumiseen ja elämään

Asuntolatoiminnan erilaisissa hankkeissa on eri puolella Suomea kehitetty asuntolakurssia kotoa asuntolaan muuttaville opiskelijoille. Koulutuskeskus Salpauksessa kurssi on juurtumassa vakiintuneeksi käytännöksi.

Kun nuori muuttaa uudelle paikkakunnalle opintojen perässä, hän muuttaa todennäköisesti ensimmäistä kertaa erilleen vanhemmistaan. Tähän uuteen tilanteeseen annetaan eväitä asuntolakurssilla, joka järjestetään Salpauksen asuntoloihin muuttaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Asuntolakurssi tukee opiskelijoiden hyvinvointia. Se edistää opintojen sujumista ja niiden läpäisyä sekä nuorten itsenäistymistä ja vastuuta omasta toiminnastaan. Näin ollen se on myös yksi syrjäytymistä ehkäisevä toimenpide.

Tommi Ruolahti ja Sakke Pennanen toimivat asuntolaohjaajina Salpauksen Asikkalan toimipisteessä. He vetävät asuntolakurssia yhdessä kuraattorin kanssa nyt toista kertaa.

– Asuntolakurssi lisää nuorten elämänhallintataitoja. Asuntolaohjaajat sekä kuraattori pystyvät kurssin myötä myös ottamaan kontaktia nuoriin, he kertovat.

Vastauksia arjen kysymyksiin

Mitä tänään söisin? Miten huolehdin omasta hyvinvoinnista? Mikä avuksi, kun matti on kukkarossa? Näihinkin kysymyksiin asuntolakurssilla etsitään vastauksia. Lisäksi kurssilla annetaan käytännön vinkkejä asuntolan puhtaanapitoon ja turvallisuuteen.

– Kurssin sisältö auttaa nuorta sopeutumaan asuntolaan, tutustumaan muihin asukkaisiin ja saamaan tietoa asumisesta.

Asuntolakurssi on järjestyssääntöjen mukaan pakollinen kaikille asuntolassa asumisen aloittaville asukkaille. Kurssin kokonaisuus on 38 tuntia, joista 29 tuntia on lähiopetusta ja 11 tuntia koostuu asuntola-asumisesta. Suoritettu kurssi oikeuttaa yhteen vapaasti valittavaan opintoviikkoon.

Asikkalan toimipisteessä opiskelee noin 300 opiskelijaa. 134 asuntolapaikkaa ovat täynnä pitkin vuotta. Asikkalan lisäksi Koulutuskeskus Salpauksella on asuntoloita Orimattilassa ja Hollolassa.

------
Lähde: Koulutuskeskus Salpauksen intra / Ideoita arkeen -juttusarja.
Juttusarja esittelee hyväksi havaittuja ratkaisuja, työkaluja ja välineitä arjen työhön. Sen kautta tuodaan esiin ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen, lukiokoulutuksen ja valmistavan koulutuksen innovaatioita ja hyviä käytäntöjä.

Go to top