Koulutuksesta työhön -menetelmä auttaa opiskelijaa siirtymään työelämään

Työterveyslaitoksen tutkijat ovat kehittäneet Koulutuksesta työhön -ryhmämenetelmän yhdessä Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan sekä Porin työvoimatoimiston kanssa. Ryhmämenetelmän tarkoituksena on rohkaista ammatillisesta koulutuksesta valmistuvia toimimaan aktiivisesti työpaikan hankinnassa ja uuden työn aloittamisessa.

Tavoitteena oppia työelämävalmiuksia
Ryhmämenetelmään sisältyvissä harjoituksissa tunnistetaan omia vahvuuksia sekä käsitellään tehokkaan työhakemuksen ja ansioluettelon laatimista. Avoimia työpaikkoja opitaan etsimään erilaisten tiedonlähteiden, kuten henkilökohtaisten verkostojen, työnantajakontaktien ja internetin avulla. Lisäksi harjoitellaan toimintaa työhaastattelussa: miten luodaan myönteinen vaikutelma ja miten haastattelun kulkuun voi myös itse vaikuttaa. Tavoitteena on työnantajan ajattelutavan ymmärtäminen.

Työnhakutaitojen lisäksi käsitellään uuden työn aloittamista, työyhteisöön sopeutumista sekä työkyvyn ylläpitämistä. Työsuhteen alussa on opeteltava työtehtävät ja oikeat työtavat, sopeuduttava työyhteisöön sekä löydettävä tasapaino työn vaatimusten ja omien voimavarojen välillä. Koulutuksesta työhön menetelmän tarkoituksena on antaa opiskelijoille välineitä näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Työuran kulku omiin käsiin
Harjoitusten aikana opiskelijoita johdatellaan näkemään itsensä oman työuransa aktiivisena ohjaajana; työuran kulkuun voi vaikuttaa, kun suunnittelee ja etsii itse ratkaisukeinoja. Vahvistuvan itsetunnon ja myönteisen asenteen turvin on helpompaa luoda mielekäs työura, ja opituista asioista on hyötyä työuran kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on, että oppija pääsee hyödyntämään ammattitaitoaan itselle sopivassa työssä, joka vastaa omia ammatillisia tavoitteita ja kykyjä. Tällä tuetaan nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Lisätietoja:
Mikko Nykänen
, tutkija, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2786
Soili Klemola
, tutkimusinsinööri, Työterveyslaitos, puh. 030 474 251
TTL:n tiedote

Go to top