Nuorten yhteiskuntatakuun väliraportti

Yhteiskuntatakuun työryhmän väliraportti keskittyy nuorten koulutus- ja työllisyystilanteen arviointiin sekä esityksiin, jotka koskevat lainsäädäntöä ja budjettia.

Esityksissä korostuvat koulutuspaikkojen riittävyys, nuorille suunnatut työllisyyspalvelut ja aktiivinen osallisuus. Tavoitteena on, että yhteiskuntatakuun palvelut näyttäytyvät nuoren kannalta yhtenäisenä ja selkeänä kokonaisuutena.

Työryhmän keskeisemmät ehdotukset

Väliraportissaan työryhmä on listannut ensisijaiset toimet, joilla varmistetaan nuorten pääsy koulutukseen ja työhön ja sitä myöten mukaan yhteiskuntaan. Esitykset on suunnattu peruskoulun päättäneille, työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille sekä nuorille, jotka eivät ole mukana missään aktiivisessa toiminnassa. Esitykset jakaantuvat seuraavasti:

Yhteiskuntatakuun koulutustakuu perusasteen päättäneille nuorille, jotka ovat vailla koulutuspaikkaa tai tutkintoa:

 • Lisätään ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja niillä alueilla, joilla on muitavähemmän paikkoja suhteessa nuorisoikäluokkaan
 • Muutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen kriteereitä
 • Korotetaan työnantajalle osoitettavaa koulutuskorvausta koulutustakuun piirissä oleville nuorille ja tuetaan oppisopimuskoulutusta

Yhteiskuntatakuu nuorille, jotka ovat työttömänä työnhakijana TE-toimistossa:

 • Lisätään TE-toimistojen palvelujen tehokkuutta ja vaikuttavuutta
 • Lisätään TE-toimiston uraohjausmahdollisuuksia
 • Vakinaistetaan Sanssi-kortti, jonka on todettu alentavan työnantajien kynnystä palkata nuoria
 • Lisätään maahanmuuttajanuorten opiskeluvalmiuksia tukevaa koulutusta ja kielikoulutusta
 • Kehitetään uusia yrittämisen ja yrittäjyyden edistämisen muotoja

Yhteiskuntatakuu nuorille, joiden ei tiedetä olevan mukana missään aktiivisessa toiminnassa tai jotka tarvitsevat muuta tukea:

 • Säädetään kunnille vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta
 • Vahvistetaan nuorten työpajatoimintaa ja parannetaan sen kattavuutta
 • Laajennetaan etsivä nuorisotyö koko maahan
 • Tehostetaan nuorisolain muutoksen toimeenpanoa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoissa

Työryhmän jatkotyö

Jatkotyössään työryhmä keskittyy nuorten palvelujärjestelmän toimivuutta koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät koulutukseen, työllistymiseen ja kuntien toimintaan. Tässä yhteydessä uusia toimintamalleja haetaan työnantajien, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä nuorten kanssa.

Lue koko työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Lataa väliraportti.

Go to top