OKM ja STM asettivat yhteisen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ovat asettaneet yhteisen, terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän. Yhteisen ohjausryhmän perustamisella ministeriöt haluavat vahvistaa toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Ohjausryhmän toimikausi on 15.12.2011 - 31.5.2015.

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmän tehtävänä on muun muassa analysoida väestön fyysistä aktiivisuutta ja tunnistaa keskeiset kehittämisen alueet. Ohjausryhmä laatii uudet linjaukset terveyttä edistävän liikunnan edistämiseksi ja tekee toimenpideohjelman, johon sisältyy suunnitelma resurssien käytöstä ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Tavoitteena on mahdollisimman vahva yhteistoiminta ministeriöiden välillä.

Ohjausryhmä tehtävänä on seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja selvittää, miten lainsäädäntö vaikuttaa terveyttä edistävään liikuntaan.

Lisäksi tehtävänä on vahvistaa liikunnan poikkihallinnollista yhteistyötä, luoda terveyttä edistävän liikunnan yhteistyö-, tiedotus- ja asiantuntijaverkosto sekä yhdenmukaistaa näkemyksiä eri väestöryhmien terveysliikuntasuosituksista.

Ohjausryhmän puheenjohtajia ovat johtaja Taru Koivisto (STM) ja ylijohtaja Riitta Kaivosoja (OKM).

Lähde: OKM:n tiedote

Lisätietoja myös Valtioneuvoston hankerekisterissä:

 

Go to top