Susanna Ågren SAKU ry:n menetelmäkehittäjäksi

SAKu ry:n keväällä käynnistämän Arjen arkki -hankkeen menetelmäkehittäjäksi valittiin yhteisöpedagogi Susanna Ågren. Nuorisotyön maisterin opintoja Tampereen yliopistossa viimeistelevä Susanna siirtyi SAKU ry:n hankkeeseen Pirkanmaan ammattiopiston erityisohjaajan virasta.

Menetelmäkehittäjänä kesäkuun alussa aloittanut Susanna kokoaa Opetushallituksen rahoittamien Paremmat arjen taidot -ESR-ohjelman hankkeiden tuloksia levitettäväksi valtakunnallisesti. Levittämistyön lisäksi uudessa hankkeessa valmistuu "koulun penkiltä työelämään" -kuvaus. Kuvauksen tarkoitukena on esitellä elinikäisen oppimisen virran erilaisia väyliä edetä perusopetuksesta työelämään. Kuvaukseen kytketään opettajien ja ohjaajien työtä tukevia hankkeissa kehitettyjä menetelmiä ja materiaaleja.

SAKU ry:n toiminnanjohtaja Saija Sippolan mukaan Susanna Ågrenin valinnan perusteet olivat nuorisotyön koulutus ja työkokemus erityisohjaajana Pirkanmaan ammattiopistossa. "Etsimme hankkeeseen henkilöä, jolla on käytäännön kokemusta oppilaitosten arjesta. Uskomme Susannan tuovan niin hankkeelle, kuin yleisesti SAKU ry:n toimistolle tuoreita näkemyksiä." kommentoi Sippola valintaa.

Susannan motiivina hakea menetelmäkehittäjäksi olivat uudet haasteet ia uusi näkökulma nuorten uraohjaukseen ja yleensä nuorisotyöhön. "Uudessa tehtävässä pääsen perehtymään oppilaitosten erilaisiin oloihin valtakunnan mittakaavassa. Työkokemuksesta on varmasti apua, kun arvioin eri hankkeissa kehitettyjen menetelmien ja materiaalien soveltumista

Go to top