Valtionavustusten haku 16.3. mennessä

Opetushallitus on asettanut haettaviksi valtionavustuksia ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen. Valtionavustusten hakuaika on 6.2. – 16.3.2012. Opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen tukea voi hakea erityisesti Läpäisyn tehostamisen ohjelman ja opiskelijahuollon kehittämisen painopistealueiden avustuksista.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen

Keskeisenä tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämisiä ja tukea opiskelijoita, joiden koulutuksen keskeyttämisvaara on keskimääräistä suurempi ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja työelämästä.

Toteutuksessa suositaan laajoja verkostohankkeita, joissa on mukana useita koulutuksen järjestäjiä sekä sidosryhmiä, jotka ovat tukemassa nuorten opiskelua, hyvinvointia ja työllistymistä.

Hakutiedote OPH:n sivuilla.

Moniammatillisen ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena on laaja-alaisten, moniammatillisen opiskelijahuollon toimintamallien kehittäminen, olemassa olevien mallien ja aikaisempien hankkeiden tulosten käyttöönoton varmistaminen ja levittäminen. Opiskleijahuollon kehittämisen avustuksia voi hakea myös valtakunnallisten kehittämispäivien järjestämiseen:

  • Vuoden 2012 valtakunnallisen ammatillisen opiskelijahuollon kehittämispäivien järjestäminen ja koordinointi.
  • Vuoden 2013 elinikäisen ohjauksen valtakunnallisten kehittämispäivien järjestäminen ja koordinointi.
  • Vuoden 2013 asuntolahenkilöstön kehittämispäivien järjestäminen ja koordinointi.

Hakutiedote OPH:n sivuilla.

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen, työelämäyhteistyön sekä ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen myönnettävistä valtionavustuksista Opetushallituksen sivuilta.

Go to top